De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder

Nederland vergrijst: in 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Daarbij wordt er ook veel gebruik gemaakt van langdurige zorg. Zowel mensen in de langdurige zorg als ouderen zullen ook veel langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. 
Met het SmartCare congres brengen wij gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij elkaar om over deze opgave tot een gezamenlijke aanpak te komen.

De sleutel ligt in de samenwerking met verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf.

Tijdens het Congres SmartCare komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod, worden praktische handreikingen aangeboden en knelpunten in co-creatie sessies besproken.

Laat je 23 november informeren, inspireren en ga met elkaar het gesprek aan om na het congres de stap te kunnen zetten om met dit belangrijke vraagstuk aan de slag te kunnen! 

Naar de website