De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder

Nederland vergrijst: in 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Daarbij wordt er ook veel gebruik gemaakt van langdurige zorg. Zowel mensen in de langdurige zorg als ouderen zullen ook veel langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. 
Met het SmartCare congres brengen wij gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij elkaar om over deze opgave tot een gezamenlijke aanpak te komen.

De sleutel ligt in de samenwerking met verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf.

Tijdens het Congres SmartCare zijn inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod gekomen, zijn praktische handreikingen aangeboden én knelpunten in co-creatie sessies besproken.

 

Naar de website