Jaarlijkse Jan Taco te Gussinklo Prijs 

Dit jaar zal tijdens het Data Driven Healthcare congres voor de eerste keer de jaarlijkse ‘Jan Taco te Gussinklo’ prijs worden uitgereikt. Dit is een prijs voor baanbrekende prestaties in de zorg, met de nodige verbeeldingskracht, lef en nieuwsgierigheid.

Deze prijs is zowel voor aanstormend individueel talent, als voor een instituut dat duurzame impact begint te maken.

Over Jan Taco

Jan Taco was een nieuwsgierig en leergierig ingesteld persoon, met een zeer brede belangstelling en het profiel van een ‘jonge’ onderzoeker. Met zijn energie, sociale vaardigheden en open karakter heeft hij heel wat mensen en organisaties passende aandacht kunnen geven, als schrijver en journalist. Ook heeft hij als ondernemer veel partijen verbonden, bijvoorbeeld om samen te werken aan zorginnovaties in Nederland en ver daarbuiten.

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van Jan Taco’s dochter Geeske, samen met enkele vrienden van Jan Taco. Zij willen graag samen iets doen om de herinnering aan Jan Taco levend te houden, maar ook om de Jan Taco’s van vandaag en de toekomst dezelfde steun en vriendschap aan te bieden. Dit team hoopt om met hulp van anderen dit doel kunnen realiseren, maar daarmee veel te kunnen betekenen voor de zorg van de toekomst.

Zie voor meer informatie:
https://www.dutchbuttonworks.com/

Deze website van Jan Taco hebben we nieuw leven ingeblazen, ook om mensen te geven om hun persoonlijk verhaal over samenwerking met Jan Taco te delen. Hier zal binnenkort het nominatieproces starten.

Er worden 3 personen en 3 instituten genomineerd, waaruit in beide categorieën een winnaar wordt gekozen. Het nomineren van personen en het instituut kan vanaf 1 maart, dus denk alvast na wie je wilt nomineren.

 

De finalisten zijn bekend! Welke organisatie of persoon verdient volgens jou de prijs?

Met veel plezier en trots kondigen wij de finalisten aan voor de Jan Taco te Gussinklo prijs. Het publiek is van harte uitgenodigd om een stem uit te brengen via Linkedin (…) Dit kan tot en met vrijdag 19 mei a.s. Deze uitkomst zal door de jury worden meegewogen in de eindbeoordeling.

Hierbij de drie organisaties en personen die allemaal baanbrekend werk verrichten in de zorg, 

Organisaties

Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft in de periode van de COVID-19 pandemie noodgedwongen gebruikgemaakt van convalescent plasma verkregen door het Hemoclear bloedfilter waarmee door middel van zwaartekracht plasma wordt gescheiden van vol bloed. De klinische data hebben uitgewezen dat de mortaliteit hierdoor significant gereduceerd kon worden. Hierdoor hebben de nodige mensen in Suriname een tweede kans gekregen, en kunnen ze hun leven vervolgen!

https://www.azp.sr/ 

Clear.bio
Clear.bio is een zorgaanbieder die zich richt op het verbeteren van de persoonlijke gezondheid van mensen met diabetes type 2. Hiervoor heeft Clear een slimme en vriendelijke zelfhulp app ontwikkeld, die helpt om inzicht en invloed te krijgen op voeding, bioritme, energie en welzijn, samen met de hulp van aangesloten diëtisten. Met de hulp van deze app hebben veel mensen binnen twee weken al merkbaar resultaat. Ook is het mogelijk om met de hulp van deze app helemaal van diabetes type 2 af te komen!

https://www.clear.bio/ 

Stapp@work/GGZ centraal
Stapp@Work is een door GGZ Centraal ontwikkelde en wetenschappelijk gevalideerde app om medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg te helpen om stress het hoofd te bieden in de werk/ privésfeer. Met deze app krijgen gebruikers zelf inzicht in stresspatronen, met bijpassende signalering en persoonlijke tips om deze te verlagen. Met deze app lukt het mensen om stressklachten met wel 25% te verminderen en om zelf-regie en welzijn te verbeteren. Dit is heel welkom in de geestelijke gezondheidszorg!

https://stappatwork.nl/ 

Personen

Madelon Bracke
Madelon ziet het als haar missie om zorg voor diabetespatiënten toegankelijk te maken en om mensen te helpen met data en persoonlijke aandacht, in plaats van pillen. Ze heeft baanbrekend werk verricht door onderliggende wetenschap met betrekking tot glucose en voeding te vertalen naar 100% persoonlijk inzicht en toepasbaarheid. Dit zowel voor gebruikers, voorschrijvers als voor zorgverzekeraars.

Dimitri Diavatopoulos
Dimitri heeft als immunoloog van het Radboudumc het onderzoeksproject wat betreft het gebruik van convalescent plasma als mogelijke therapie van meet af aan ondersteund, ondanks de vele onzekerheden en uitdagingen, met een wetenschappelijke en objectieve insteek, zonder vooringenomenheid en zonder enige vorm van subsidie.

John Rijsdijk
John is initiatiefnemer en kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en hij is dit nu samen met IZA-partijen aan het verder ontwikkelen naar een “Platform Transformatie naar Hybride Zorg” (werktitel). Dit baanbrekende platform is bedoeld om digitale zorginnovaties concreet te helpen met implementeren en opschalen. John is mede-initiatiefnemer van dit centrum, maar hij is ook actief als voorzitter van de werkgroep ‘Hybride Zorg’ van het ‘Integraal Zorgakkoord’, waarin de focus ligt op de transformatie naar digitale/hybride zorg. 

Jan Taco te Gussinklo

Wil je contact opnemen, omdat je bij wilt dragen aan dit initiatief of anderszins?

Dan kan dit via geeskeprive@gmail.com, het mailadres van Geeske te Gussinklo, dochter van Jan Taco.