Presentaties en interviews Mobile Healthcare 2022

Presentaties


 

Interview met Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Plenair debat “Toekomst van de Zorg” 

Welk effect heeft passende hybride zorg op ons zorginformatiestelsel?

Mission possible: zorg in de eigen leefomgeving

Bestuurdersdebat

Lichter en gerichter werken in de GGZ

Digitalisering van de zorg concreet gemaakt!

Verlichting in de zorg

De succesformule voor zorgtransformatie

Healthcare meets Retail

Interviews:


 

Nieuwe technologie is nodig om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe technologie succesvol wordt toegepast?

Digital Workflows and Interoperability for Value Based Care

Toekomstbestendige duurzame innovatie in de zorg

Digitalisering in de zorg & Hybride IT

Da’s makkelijk een mobiele app van het ziekenhuis, speciaal voor mij!

Het ontwerpen en evalueren van een digitale technologische zorginnovatie moet primair gericht zijn op het tekort aan zorgmedewerkers.

Metaverse in Healthcare

Bevindingen interview Minister Kuipers en het daaropvolgende Toekomst van de Zorg debat

Interview met Nicolette de Keizer, hoogleraar medische informatiekunde

Asset visibility improving patient outcomes

Voor een compleet overzicht van alle interviews ga je naar ons YouTube kanaal.