Hoe werkt de dynamische waarde van digitale zorg?

We ontwikkelen steeds meer digitale toepassingen die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van zorg. De vraag is echter of opgeschaalde toepassingen daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Onderzoek helpt om de toegevoegde waarde op voorhand te bepalen. Henk Herman Nap, Expert eHealth bij Vilans, is net terug van een delegatiereis naar China. Hoe staat digitale […]

Vier mogelijkheden van 5G in de zorg

5G heeft als netwerktechnologie diverse toepassingen in de zorg. Zorginstellingen kunnen zelf een veilig, snel en betrouwbaar netwerk maken, waarmee bijvoorbeeld virtual reality mogelijk is. Deze toepassing maakt opleiden, bestrijding van eenzaamheid en verlichting van de werkdruk in de zorg mogelijk. Welke vier toepassingen heeft 5G in de zorg? 5G toegepast in de zorg Leer […]

#20 – De ambities van Diederik Gommers als Thema lead ‘Human Centered Technology & AI for Health’

Beluister de podcast met Diederik Gommers, Intensivist en afdelingshoofd Intensive Care Medicine aan het Erasmus MC en Igor Dirkx, Business leader Healthcare Diederik deelt hierin zijn ambities als Thema lead ‘Human Centered Technology & AI for Health.’ De 6 highlights van de podcast:

Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen

Het kabinet trekt de komende jaren € 312 miljoen uit om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft daarvoor de subsidieregeling zorggeschikte woningen in internetconsultatie gebracht. De zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de […]

Betere toegang tot gezondheidsgegevens dankzij gestandaardiseerde infrastructuur

Het draagvlak voor uitwisseling van gezondheidsgegevens in een gestandaardiseerde infrastructuur groeit. Deze uitwisseling bevordert de toegankelijkheid van gezondheidsgegevens voor betrokkenen en ook het secundair gebruik is van belang. Hoe werkt deze digitale infrastructuur en hoe zit het met gegevensbescherming? “Dit is van groot belang om vertrouwen op te bouwen bij burgers en zorgprofessionals”, aldus minister […]

Vier aspecten om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel te behouden

Het Nederlandse zorgstelsel staat voor grote veranderingen. We moeten de toenemende druk op de zorg namelijk het hoofd bieden met minder zorgprofessionals. Digitale, passende zorg speelt hierbij een rol. Karel van den Broek, directeur Fondsen en Informatiemanagement en CIO van Zorginstituut Nederland, deelt vier aspecten van toekomstgerichte, passende zorg. Verzekerde zorg voor iedereen in het […]

Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg als dat nodig is, zijn meer woningen nodig. Veel ouderen wonen in een woning die niet goed bij hun levensfase past. Doorstromen naar een andere woning, verbetert de mogelijkheden voor goede zorg, als dat nodig is, […]

Digitale ontwikkelingen voor de preventie van dementie

“Idealiter worden mensen gezond en gelukkig oud in hun eigen woonomgeving. De verwachting is dat er in 2040 1,8 miljoen alleenstaande senioren en 580.000 mensen met dementie zijn in Nederland. Het vraagstuk wordt dus steeds groter”, zegt Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategie en Business Development van Zilveren Kruis. Dit vraagt om levensloopbestendige woonvormen of zelfs […]

Data-uitwisseling in de zorg

De databeschikbaarheid, interoperabiliteit en informatie-uitwisseling zijn hot topics in de zorg. Enovation houdt zich al ruim 40 jaar bezig met digitale uitwisseling van medische gegevens. Zij dragen hiermee bij aan betere netwerkzorg en digitale zorg door zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten te verbinden. Johan Vos, CPO bij Enovation, vertelt meer over digitale zorg en samenwerking. Data-uitwisseling […]

IT in de zorg is een activiteit, geen fysieke locatie

Tegenwoordig spelen data en IT een grote rol in de zorg. Conscia Nederland levert IT-diensten aan 75% van de Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s. Zij richten zich op IT-infrastructuur en zijn gespecialiseerd in netwerken, cybersecurity en cloud. Jeffrey den Oudsten, CTO van Conscia Nederland, vertelt meer over IT-infrastructuur in de zorgsector. Kansen en uitdagingen met […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023