Vier aspecten om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel te behouden

Het Nederlandse zorgstelsel staat voor grote veranderingen. We moeten de toenemende druk op de zorg namelijk het hoofd bieden met minder zorgprofessionals. Digitale, passende zorg speelt hierbij een rol. Karel van den Broek, directeur Fondsen en Informatiemanagement en CIO van Zorginstituut Nederland, deelt vier aspecten van toekomstgerichte, passende zorg. Verzekerde zorg voor iedereen in het […]

Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg als dat nodig is, zijn meer woningen nodig. Veel ouderen wonen in een woning die niet goed bij hun levensfase past. Doorstromen naar een andere woning, verbetert de mogelijkheden voor goede zorg, als dat nodig is, […]

Digitale ontwikkelingen voor de preventie van dementie

“Idealiter worden mensen gezond en gelukkig oud in hun eigen woonomgeving. De verwachting is dat er in 2040 1,8 miljoen alleenstaande senioren en 580.000 mensen met dementie zijn in Nederland. Het vraagstuk wordt dus steeds groter”, zegt Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategie en Business Development van Zilveren Kruis. Dit vraagt om levensloopbestendige woonvormen of zelfs […]

Data-uitwisseling in de zorg

De databeschikbaarheid, interoperabiliteit en informatie-uitwisseling zijn hot topics in de zorg. Enovation houdt zich al ruim 40 jaar bezig met digitale uitwisseling van medische gegevens. Zij dragen hiermee bij aan betere netwerkzorg en digitale zorg door zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten te verbinden. Johan Vos, CPO bij Enovation, vertelt meer over digitale zorg en samenwerking. Data-uitwisseling […]

IT in de zorg is een activiteit, geen fysieke locatie

Tegenwoordig spelen data en IT een grote rol in de zorg. Conscia Nederland levert IT-diensten aan 75% van de Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s. Zij richten zich op IT-infrastructuur en zijn gespecialiseerd in netwerken, cybersecurity en cloud. Jeffrey den Oudsten, CTO van Conscia Nederland, vertelt meer over IT-infrastructuur in de zorgsector. Kansen en uitdagingen met […]

Is AI de toekomst van de zorg?

AI heeft veel toepassingen in de zorg. Het maakt zorgverlening efficiënter door repetitieve taken te automatiseren en herkent patronen in de gigantische hoeveelheid data in de zorg. Marc Somberg, expert datagedreven zorg bij ChipSoft, vertelt meer over de mogelijkheden van AI in de zorg. Efficiënter werken met AI in de zorg “Mensen denken bij AI […]

Waarom is er geen Spotify voor datagedreven gezondheidszorg?

De data-infrastructuur in de gezondheidszorg is beperkt. Het limiteert onderzoek en innovatie, en dus werkt het een betere en snellere gezondheid en zorg voor burgers en patiënten tegen. Je hebt namelijk veel data van goede kwaliteit nodig om onderzoek te doen en daarmee praktijkveranderend bewijs te leveren. Gezondheidsdata wordt nu nog onvoldoende gestructureerd verzameld, vastgelegd […]

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar […]

Hoe gebruiken we technologie om de stap te maken naar menselijke, passende zorg?

Empathische en passende zorg wordt het uitgangspunt voor toekomstige zorg. Diederik Gommers wil dit vanuit zijn nieuwe functie als themalead voor “Human centered technology & AI for Health” in de convergentie bereiken door de inzet van data en technologie. Hiermee willen we ‘vrije’ tijd creëren voor meer werkplezier en direct patiëntencontact in de zorg. Hoe […]

7 takeaways van de E-Healthmonitor 2022 over digitale zorg

Recentelijk presenteerde het RIVM de E-healthmonitor 2022, een rapport over de stand van zaken in de digitale zorg. Digitalisering houdt de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief in een tijd waarin de sector onder druk staat door vergrijzing, personeelstekort en hoge kosten. Het RIVM monitort daarom welke zorg digitaal beschikbaar is, de toepassing en de beoordeling […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023