Programma Data Driven Healthcare Congres

Inspireren | Informeren | Innoveren | Netwerken

Congres: 13 juni 2024 in De Doelen, Rotterdam
Tickets: vanaf € 299,-

Ja, ik schrijf me in

☛ De eerste sessies van het programma zijn bekend, binnenkort volgt meer…

Programma 2024 (in ontwikkeling)

9:00 uur

Welkom! Ontvangst met koffie en thee

9:30 uur

Opening door dagvoorzitter Jochem van Hal

Jochem is semiprofessioneel mantelzorger, IT-ondernemer en kwaliteitsadviseur bij Radboud-UMC.

Hij heeft zijn hart verloren aan de zorg. Hij werkt sinds 2010 aan grote projecten in de zorg-IT en is sinds 2013 mantelzorger voor zijn kwetsbare moeder. Jochem staat regelmatig op podia voor keynotes en/of is dagvoorzitter met vrijwel altijd het thema: Betekenisvol inzetten van IT voor soepeler samenwerken. Vandaag zet hij de vraag naar de WHY van IT oplossingen voor de zorg in Nederland centraal.

9:40 uur

Jeroen van den Hoven

Keynote lezing

Diederik Gommers, Professor Intensive Care Medicine, Erasmus MC

Jeroen van den Hoven, Professor Ethics & Technology, Universiteit Delft University of Technology

10.30 uur

Panelgesprek

Wat moet er gebeuren om met elkaar verder te werken aan data gedreven zorg?

Carla Rombouts-Gordijn

Carla Rombouts-Gordijn

Manager Informatie beleid VWS

Andre Rouvoet

André Rouvoet

Voorzitter GGD GHOR Nederland

Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen

Voorzitter Jeugdzorg Nederland

Stephanie Klein Nagelvoort Schuit

Stephanie Klein Nagelvoort Schuit

Vice voorzitter RvB, UMCG

11:05 uur

Chats & Coffee

11:35 uur

Parallelsessies: maak je keuze

Lifelines als bron voor gezondheidsdata: verzamelen en delen voor meer gezonde jaren
 • Real world data
 • Health data ecosysteem
 • Data gedreven beleid

Jochen Mierau, Wetenschappelijk directeur Lifelines & Professor Public Health Economics, UMC

Jochen Mierau
Sessie 2

De inhoud van deze sessie – verzorgd door Michel van Genderen – volgt binnenkort.

12:05 uur

Parallelsessies: maak je keuze

Systematische zorgevaluatie voor mensen met Diabetes Mellitus in de podotherapie
 • Diabetische voetwonden en gerelateerde amputaties kosten de Nederlandse samenleving een half miljard euro per jaar.
 • De Datawerkplaats Podotherapie maakt de waarde van preventieve zorg inzichtelijk, en biedt de mogelijkheid om systematisch te evalueren en te verbeteren.
 • De sprekers delen inhoudelijke bevindingen en praktische tips voor het omgaan met privacy, vertrouwen en diversiteit in werkwijzen.
Femke van den Wall Bake

Femke van den Wall Bake

Projectleider systematische zorgevaluatie, NVvP

Roy Wisselink

Roy Wisselink

Coördinator integrale zorg en diabetespodotherapeut, Voetencentrum Wender

Toon Segers

Toon Segers

Mede-oprichter en Head of Customer Success, Roseman Labs

Why Apple have it right about personal health data and sharing and why we all need to realise it
 • Smartphones, smartwatches, linked wearables, and associated wellness apps have had rapid uptake. These tools become ever ‘smarter’ in sensing intimate aspects of our surroundings and physiology over time, including activity, metabolites, electrical signals, blood pressure and oxygenation.
 • Proposed EU law puts forward the ‘involuntary donation’ of depersonalized health and wellness data. There has been pushback against the ever-increasing gathering and sharing of wellness data in this context, increasing with every app purchased or updated. Is the potential of this data now lost to research?
 • Apple have realised the importance and paramount position of consent of the citizen for sharing of this type of data. Stephen will describe why Apple are (not for the first time) ahead of the game, and why the development of the entire digital health sector depends on adopting a similar appoach.

Stephen Gilbert, Professor Elise Kronter Frenesius Center for Digital Health

Stephen Gilbert

12:30 uur

Lunchtime

13:30 uur

Break-out sessieronde 1: maak je keuze

Datagedreven zorg door door ziekenhuisbrede sturing op zorgpaden

De inhoud van deze sessie volgt binnenkort.

Guido van den Broek

Guido van den Broek

CMIO/Hoofd-Hals Chirurg, Radboud UMC

Peter van Voorst

Peter van Voorst

Programmamanager Zorgpaden, Radboud UMC

Are you ready for the age of AI?
 • De impact van AI op de gezondheidszorg
 • De verschuiving van gimmicks naar duurzame platformen
 • Praktische strategieën voor effectief gebruik van AI
 • Navigeer door het gestandaardiseerde AI-landschap met bruikbare inzichten

Rémi Delanghe, ML Expert Lead, In The Pocket

Rémi Delanghe
Regionale datasamenwerking vormgeven

Zorg in de regio verbeteren door:

 • Inzicht in hoe patiënten door zorgpaden bewegen
 • Samen de wachtlijstproblematiek aanpakken
 • Gezamenlijke integrale capaciteitsplanning in de regio

Martine van de Gaar, CEO Linksight

Martine van de Gaar
Van visie naar doen: de praktische kant van waardegedreven zorg
 • Hoe geef je handen en voeten aan waardegedreven zorg? Je hoort meer over hoe je waarde bepaalt en meetbaar maakt.
 • We laten zien welke tools je kunt gebruiken en welke valkuilen wij kennen die jij vanaf nu kunt vermijden.
 • Je gaat weg met advies over hoe je praktijk en visie blijvend met elkaar verbindt en levend houdt in je organisatie.
Albertje Breitsma

Albertje Breitsma

Lead implementatiespecialisten, Minddistrict

Kars Koele

Kars Koele

Merkstrateeg, Minddistrict

De groei van GGD'en in datagedreven werken voor infectieziektebestrijding
 • Een korte terugblik op de ontwikkelingen tot nu toe, met als startpunt de coronapandemie.
 • Waar staan we nu als GGD’en? Een voorbeeld van een applicatie die gebruik maakt van ‘graph database’ technologie voor het in kaart brengen van complexe infectieziekten transmissienetwerken. Deze applicatie is in ontwikkeling voor de GGD’en van Zuid-Holland en ondersteunt in het regio-overschrijdend signaleren, analyseren en monitoren van uitbraken.
 • Een vooruitblik op de toekomst: de landelijke samenwerking van GGD’en binnen één datacentrisch systeem voor de bestrijding van infectieziekten.

Bruno Vieyra, arts infectieziektebestrijding GGD Rotterdam-Rijnmond

Bruno Vieyra
Eenheid van Taal

Databronnen beschikbaar maken voor onderzoek, innovatie & beleid met:

 • Semantische Standaarden
 • Technische standaarden
Pim Volkert

Pim Volkert

Coördinator klinische data architectuur, HealthRI

Coen van Gool

Coen van Gool

WHO-FIC, RIVM

14:05 uur

Break-out sessieronde 2: maak je keuze

Gegevensuitwisseling in de zorg met borstkanker als voorbeeld
 • Hoe de eenheid van taal het 40x overtypen van dezelfde informatie voor één patiënt gereduceerd kan worden.
 • Is een landelijk (of Europees) EPD uiteindelijk de oplossing voor de gebrekkige gegevensuitwisseling in de zorg?
 • AI kan alleen goed worden ingezet wanneer de primaire data en daarmee de gegevensuitwisseling adequaat wordt toegepast.

Carla Meeuwis, Radioloog Rijnstate, Arnhem en Onconext

Carla Meeuwis
Sessie 2

De inhoud van deze sessie – verzorgd door Chipsoft – volgt binnenkort.

Hoe dan, wat dan: van IZA-transformatie naar implementatie
 • Hoe komen we van een IZA-transformatieplan naar een daadwerkelijke implementatie?
 • Hoe gaan we de IZA-gelden zorgvuldig inzetten om samen de juiste projecten uit te voeren?
 • Hoe borgen we dat ook regionale zorgorganisaties op een effectieve manier betrokken worden?

Stefanie van Vliet, Healthcare Consultant, Beter Healthcare

Stefanie van Vliet
De kracht van slimme data verzameling en analyse: de sleutel tot efficiëntie en passende zorg
 • Ontdek hoe zorginstellingen zoals het Flevoziekenhuis, HagaZiekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen, met behulp van data verzameld met ConsultAssistent, slimmer zorg leveren en zorgprofessionals ontlasten.
 • Belangrijke speerpunten uit het Integraal Zorgakkoord
Tara Lamers

Tara Lamers

Customer Succes Manager, Consult Assistant

Lara Guerrini

Lara Guerrini

Business Development Manager, Consult Assistent

Sessie 5

De inhoud van deze sessie – verzorgd door Enovation – volgt binnenkort.

14:40 uur

Break-out sessieronde 3: maak je keuze

De Zorg van Morgen
 • Zinnig en Zuinig

 • Data driven

 • Innovatief

Mark Dirven, Vaatchirurg en Zorgprogrammaleider, Radboud UMC

Mark Dirven
Hoe wij SaMD’s voorspelbaar en beheersbaar implementeren
 • Een framework om op een verantwoorde wijze SaMD’s te ontwikkelen en implementeren
 • Hoe hebben wij dit framework opgezet en hoe werkt het in de praktijk?
 • Lifecycle management is hier onderdeel van, zodat leren en verbeteren samengaat met het structureel toepassen van SaMD’s.
Frank Dietvorst

Frank Dietvorst

Directeur PW Consulting

Bart Steverink

Bart Steverink

CTO en co-owner Healthplus.ai

Data-gedreven onderzoek en innovatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Optimaliseren van gebruik van routine zorgdata in de langdurige zorg
 • Dossierdata ontsluiten voor onderzoek
 • Ontwikkelen taal- en predictiemodellen

Geraline Leusink, Hoogleraar Radboud UMC

Geraline Leusink
AI is here to stay: wat betekent dat voor informatieveiligheid en privacy in de zorg?
 • Wat is de invloed van AI op het gedrag van zorgmedewerkers rondom cyberveiligheid?
 • Kun je gedrag rondom informatieveiligheid meten en analyseren?
 • Welke invloed heb je als zorgbestuurder op het gedrag van zorgmedewerkers?

Sietske Rozie, Radioloog en keynote spreker over AI in de gezondheidszorg

Sietske Rozie
De weg naar data gedreven werken binnen Amerpoort
 • Van visie en strategie naar gepersonaliseerde stuurinformatie voor betere besluitvorming
 • Stuurinformatie als basis voor werkprocessen en de Planning & Control cyclus
 • Groeipad en toekomstperspectief van Amerpoorts’ BI-organisatie en data-platform

Rosanne Gresnigt, Projectleider, Amerpoort

Rosanne Gresnigt
Belang van nationaal zeggenschapsregister en hoe dat in de praktijk zou kunnen werken

De inhoud van deze sessie volgt binnenkort.

Kelly Mink

Kelly Mink

Programmamedewerker ELSI & Obstakel Verwijder Traject, Health-RI

Nelly Anbeek

Nelly Anbeek

Senior Business Architect, VZVZ

15:10 uur

Recharge & Go

15:40 uur

Break-out sessieronde 4: maak je keuze

Ook aan IT, werken we samen in de VVT
 • Hoe geven we in de care, op de werkvloer, invulling aan interoperabiliteit en samenwerking?
 • Op welke wijze pakken we IT-bouwstenen op, zoals: E-overdracht en @vond, Nacht en Weekendzorg
 • In onze sessie gaan we het gesprek aan over onze lessen en jouw vragen. Wat kan zorgend Nederland leren van elkaar?
Aline Poolen

Aline Poolen

Raad van Bestuur, ZorgAccent, ActiZ en DDD/IB

Arenda Jansen

Arenda Jansen

CNIO IJsselheem, projectleider E-overdracht

Cybersecurity

De inhoud van deze sessie – verzorgd door Conscia – volgt binnenkort.

Beluister alvast de podcast van Conscia
Hoe haal je alle data op bij de patiënt en hoe stel je deze data veilig beschikbaar aan de juiste keten van zorg? Arjen van Dalen geeft advies in deze podcast.
 
Inzet van grote taalmodellen voor het verminderen van administratielast in de GGZ en ziekenhuiszorg
 • Een automatische voorzet van ontslagbrieven voor de psychiatrie en andere ziekenhuisafdelingen dankzij AI; hoe doe je dat?
 • Het #feedback project: het ophalen van patiëntenfeedback met hulp van tekst analyse
 • Het implementeren van AI voor tekstanalyse in de zorg: do’s en dont’s
Karin Hagoort

Karin Hagoort

Teamleider innovatieteam psychiatrie, UMC Utrecht

Ilse Kant

Ilse Kant

Teamleider applied data science Digital Health, UMC Utrecht

Van Populatie inzicht met Lifelines data tot Datagedreven regionaal samenwerken aan (mentale) gezondheid
 • Transitie zorg naar gezondheid: inzicht – praktijk
 • Interactieve dataomgeving: data – duiden – dialoog – doen
 • Regionaal netwerk: energiek en bevlogen samenwerken
Yvonne Blom

Yvonne Blom

Coördinator Datahub, GGD Drenthe

Ilse Broeders

Ilse Broeders

Projectleider, Lifelines data en biobank

AI implementatie in de kliniek: Uitdagingen, Succes, en de Weg Vooruit
 • Van algoritme naar het bed
 • Randvoorwaarden voor succes
 • Verantwoord innoveren

Davy van de Sande, PhD Candidate, Erasmus MC Datahub

Davy van de Sande
Datasolidariteit: anders denken over data hergebruik

Hoe introduceren we het solidariteitsdenken over data (her)gebruik in Nederland?

Chantal Steegers

Chantal Steegers

Manager Public Policy, Affairs & Communication, Health-RI

Daniel Kapitan

Daniel Kapitan

Digital Architect, PharmAccess Foundation

Egge van der Poel

Egge van der Poel

Executive professor, TIAS

16:15 uur

Bart Witte, Founder HIPPO AI Foundation

Keynote | Van datagoudkoorts tot zandkastelen: de façade van assetization blootleggen en datasolidariteit versterken

 • Het samensmelten van AI met ons dagelijkse leven en de maatschappelijke veranderingen door digitalisering bieden zowel mogelijkheden als risico’s voor de gezondheidszorg in Europa.
 • De verwachte gevolgen van dataprivatisering en de assetization van data en AI voor de publieke gezondheidszorg worden vaak genegeerd en moeten diepgaand worden onderzocht om een ongewenste toekomst te vermijden.
 • Het ontwikkelen van strategieën tegen de centralisatie van data en AI kan helpen bij het stimuleren van een inclusieve data-economie, die gebaseerd is op solidariteit en het principe van open source.

Bart de Witte, Founder Hippo AI

16:40 uur

Uitreiking JTTG prijs | Thema 2024: langdurige zorg

Om bij te dragen aan innovatie en verbinding in de zorg, reiken we de Jan Taco te Gussinklo Prijs uit aan een verbinder en baanbreker in de zorg. Nomineer degene (of de organisatie) die volgens jou deze prijs verdient. De winnaar krijgt een gepersonaliseerd kunstwerk én een jaar lang ondersteuning met o.a. coaching en publiciteit.

Meer info & nomineren
Jan Taco te Gussinklo Prijs

16:55 uur

Wrap up

Afsluiting door dagvoorzitter Jochem van Hal

17:10 uur

Networkdrinks

Ons programma is altijd in ontwikkeling

Heb je ideeën over welke sprekers en/of thema’s niet mogen ontbreken? Of wil je zelf een rol spelen? Laat het mij weten.

Mail business leader healthcare igor dirkx