Programma 

24 mei 2023

09:00 uur

Inloop met koffie en thee

09:30 uur

Interactieve opening met de dagvoorzitter

Jochem van Hal

09:40 uur

Keynote presentatie

Perspectief vanuit VWS

Iman Merison, MT -lid, plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10.10 uur

Sessie 

Scalable solutions to save lives: using AI to enrich healthcare practises

Ali El Hassouni, Head of Data, Bunq bank 

Sessie 

Domein-overstijgend en privacy-vriendelijk data delen in de regio voor IZA en Gala

Maarten den Braber, Oprichter, Population Health Data NL 
Martine van de Gaar, CEO, Linksight

10:40 uur

Koffiepauze

11:10 uur

Break-out sessies

Maak een keuze uit een sessie

Care | Cure | GGZ | Jeugdzorg

 1. Welke rol speelt uw IT-netwerk in Smart Hospital ambities? 
  IT-infrastructuren  van ziekenhuizen worden steeds slimmer. Data die deze IT netwerken genereren, dragen enorm bij aan de Smart Hospital ambities, die ziekenhuizen hebben. Het netwerk kan ‘vertellen’ waar mensen, bedden en medische apparatuur zich bevinden en zelfs wanneer medische apparatuur in gebruik is. 

  In deze sessie laten we aantal echte casussen zien waarbij verschillende ziekenhuizen deze data gebruiken in oplossingen zoals: patiënt dwaaldetectie, indoor navigatie, wachtkamerbezetting, temperatuur in medicijnkasten en locatie en gebruik van apparatuur. Kortom: vele interessante kansen met data die vaak al aanwezig is!

  – IT-infrastructuren worden steeds slimmer en hebben een schat aan Data
  – Voorbeelden van hoe ziekenhuizen deze data slim gebruiken
  – Wat kunnen we in de toekomst verwachten van deze ontwikkeling

  Jeffrey den Oudsten, CTO, Conscia Nederland


 2. Samenhang nationale en internationale ontwikkelingen databeschikbaarheid
  Tijdens deze sessie gaan het ministerie van VWS en Nictiz in op de actuele grote landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van databeschikbaarheid. Hierbij kun je denken aan het Integraal Zorg akkoord (IZA), de nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel en de Wet Gegevensuitwisseling in
  de zorg (Wegiz). Maar ook internationale concept wetgeving zoals de European Health Data Space (EHDS) komt aan bod. Hoe hangen deze ontwikkelingen samen? Wat betekent dat voor het zorgveld op korte en middellange termijn? En hoe kan jij je erop voorbereiden?

  – Landelijke en internationale ontwikkelingen databeschikbaarheid
  – Samenhang tussen IZA, Wegiz, EHDS en Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel
  – Impact op het zorgveld 

  Gaby Wildenbos,
  Strategisch Adviseur, Nictiz
  Merel Vogelaar,
  Voorzitter IZA-thematafel digitalisering en gegevensuitwisseling, Ministerie van VWS


 3. De rol van AI in Matchmaking: de juiste zorg op de juiste plek
  – Hoe kan AI bijdragen aan waardegedreven zorg?
  – Welke adviserende rol kan AI spelen in het gezondheidstraject van een individu?
  – Hoe werkt het voorspellend datamodel van Therapieland?

   

  Suzanne Martens, Data Scientist, Therapieland 
  Matthijs Spruijt,
  Lead Data & Research, Therapieland


 4. Ronde tafelgesprek van puntoplossing naar dataplatform

  Data-gedreven puntoplossingen vinden steeds meer hun weg naar de bedside. Om dit verder te kunnen versnellen organiseren wij een sessie met meerdere spelers over het gebruik van platforms om puntoplossingen sneller en beter geïntegreerd te krijgen. Wat zijn de uitdagingen, lessen en oplossingen?

  – Welke uitdagingen zijn er bij de implementatie van slimme apps?
  – Welke lessen heb jij geleerd?
  – Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

  Bart Geerts, CEO & Founder, Healthplus.ai
  Jeroen de Nooijer, Sales Director, PW Consulting
  Jeroen Hakkert, Director Operations (COO), Medisch Spectrum Twente


 5. Samen (net)werken: data als drijfveer voor passende zorg

  De waarde van data is ongekend. Door verbinding van het netwerk en samenwerking in het ecosysteem, kan data strategisch worden ingezet. Juist op het pad naar zorg die waarde toevoegt, bijdraagt aan kwaliteit van leven én aansluit op de behoeften en omstandigheden van de individuele burger.

  Digitalisering van (zorg)netwerken is daarbij cruciaal. Data die daarmee beschikbaar komt, leidt tot nieuwe inzichten: zowel omtrent de voorkeuren van het individu als vraag en aanbod in het netwerk van zorg. Het is de drijfveer voor het organiseren van preventieve, gepersonaliseerde en passende zorg en daarmee de toekomstbestendigheid van het (zorg-)ecosysteem.

  Daniëlle van der Meer, Managing Consultant/ Partner, Beter Healthcare

11:45 uur

Bestuurders in gesprek

Met o.a.:

Muriël Bos,Directeur Levvel
Albert Arp, CEO, Heart for Health Group
Mark van Houdenhoven, CEO, St. Maartenskliniek
Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem, MMI
Prof. Dr. Gerrit Meijer, CSO, Health-RI

Met debatleider Frenk van der Linden 

12:30 uur

Lunchpauze

13:30 uur

Break-out sessies

Maak een keuze uit een sessie

Care | Cure | GGZ | Jeugdzorg


 1. Integraal datagedreven capaciteitsmanagement
  Je wordt meegenomen in de ontwikkeling die Treant heeft doorgemaakt in de dashboarding rondom capaciteitsmanagement. Er wordt verteld hoe de werkvloer zelf de dashboarding heeft ontwikkeld, welke visie Treant heeft op data, welke afwegingen Treant heeft gemaakt, hoe data-entry is toegevoegd in de dashboarding en wat we daarvan als ziekenhuis hebben geleerd van een basisschool (groep 1 en 2) in Dokkum. Er worden voorbeelden getoond van tactische en operationele dashboarding

  Pieter Buwalda, Capaciteitsmanager, Treant
  Jaap Krikken, BI Manager, Treant


 2. Wat betekent de Nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel voor de zorgverlener?
  Recent werd de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinforrmatiestelsel (NVS) gepubliceerd. Het is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Nictiz, VZVZ en ZN. De NVS is een uitwerking van het toekomstbeeld voor het gezondheidsinformatiestelsel in Nederland dat reikt tot 2035. Passende zorg en daaraan verbonden netwerkzorg vormen de uitgangspunten van deze de NVS. Dirk de Wit, een van de opstellers van de NVS, gaat met Joep Veraart, adviseur bij Nictiz en tevens oud dermatoloog en CMIO MUMC+ in gesprek over wat de NVS gaat betekenen voor zorgverleners.


  – Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel
  – Databeschikbaarheid
  – Wat betekent dit voor de zorgverlener?

  Joep Veraart, Adviseur gegevensuitwisseling bij Nictiz, oud dermatoloog en CMIO MUMC+
  Dirk de Wit, Strategisch adviseur Directie Informatiebeleid, Ministerie van VWS

 3. Datagedreven implementatie: ervaringen en successen uit de praktijk

  Wanneer je ehealth onderdeel maakt van je manier van werken, dan vraagt dat om een verandering in processen en zorgpaden. Implementatie kan alleen slagen als zorgprofessionals goed worden ondersteund door techniek. En je weet alleen of je je doelen haalt als je uitkomsten meet.
  Implementatiedeskundige Albertje Breitsma en adviseur Jibbe Duijx vertellen over hun ervaringen en successen uit de praktijk.

  Albertje Breitsma, Senior implementatiebegeleider, Minddistrict
  Jibbe Duijx, Adviseur, Voorts


 4. Een manifest voor datasolidariteit

  Er is dringend behoefte aan een helder en praktisch uitvoerbaar kader voor datasolidariteit. In een commentaar in The Lancet stellen Prainsack en collega-auteurs een blauwdruk voor die is gebaseerd op drie pilaren:

  -faciliteren van goed hergebruik van data;
  -voorkomen en mitigeren van misbruik; en
  -terugvloeien van winsten naar het publieke domein.

  De drie pilaren van datasolidariteit vereisen dat we het debat over het hergebruiken van persoonsgegevens niet meer laten kapen door discussies over privacy. In plaats daarvan moeten we de dialoog aangaan over de waarde van het delen van data voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en daarbij natuurlijk ook de randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden.

  Daniel Kapitan, EAISI Fellow TU/e, Academic Director, JADS
  Egge van der Poel,
  Executive Professor TIAS, Data Strategist


 5. Leren van data met ConsultAssistent: een slimme aanpak

  Tijdens deze sessie laten we samen met het HagaZiekenhuis en Flevoziekenhuis zien hoe je op een slimme manier met anamnese- en uitkomstendata kunt werken. Direct in de spreekkamer, met effectievere consulten en betere triage. Met verslagen in het EPD, het patiëntenportaal en de PGO van de patiënt. Leer van voorbeelden en praktijkervaringen en ontdek hoe je inzichten uit data kunt gebruiken om betere beslissingen te nemen en de zorg te optimaliseren.  

  – Slim verzamelen en toepassen van anamnese- en uitkomstendata
  – Praktijkvoorbeelden van o.a. HagaZiekenhuis en Flevoziekenhuis
  – Voor artsen, innovatiemanagers en onderzoekers die de zorg bij hun ziekenhuis, (poli)kliniek of instelling datagedreven willen verbeteren. 

  Dr. Wendy Enthoven, Arts & Medical Head, ConsultAssistent
  Tara Lamers, Customer Success Manager, ConsultAssistent

14:05 uur

Break-out sessies

Maak een keuze uit een sessie

Care | Cure | GGZ | Jeugdzorg

 1. Hoe maak je een goed zorgplan en hoe kan BI bijdragen bij het optimaliseren van het zorgplan?

  In deze presentatie die verzorgd wordt door Nicole Keijzer van Ecare en Daan Ooms van EscuLine word je meegenomen in het opzetten van een zorgplan waarbij de basisprincipes van verpleegkundig redeneren aan bod komen.

  Vervolgens laten Nicole en Daan je zien hoe je op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt welke teams dit al goed doen en welke teams je kunt helpen dit te verbeteren. Door teams op basis van deze inzichten met elkaar in gesprek te brengen jaag je datagedreven werken aan. Het blijkt daarbij dat het teruggeven van inzichten uit eigen registraties de zorgprofessionals motiveert om organisatie breed eenduidig te registreren.

  Nicole Keijzer, Zorginhoudelijk adviseur, Ecare
  Daan Ooms, Product Owner, EscuLine


 2. Op weg naar optimaal hergebruik van zorgdata; Van theorie naar praktijk

  (Her)gebruik of secundair gebruik van zorgdata klinkt geweldig. Het eenmalig vastleggen van zorgdata op de juiste plek in het zorgproces door de juiste persoon en het hergebruik van deze data voor secundaire doeleinden is waar we graag op inzetten als we toewerken naar een duurzaam informatielandschap in de zorg. Dat de werkelijkheid weerbarstiger is wordt duidelijk als de FMS je meeneemt in het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties. Hoe zorg je ervoor dat zorginformatie eenduidig wordt vastgelegd binnen het zorgproces zodat het voor hergebruik geschikt is en wat betekent dit voor het bestaande zorginformatielandschap.

  Erik van der Velde, Programmamanager Verduurzamen kwaliteitsregistraties


 3. Betere samenwerking in de zorg – aanpak en resultaten vanuit de GVU (VIPP GGZ)

  Samenwerking in de zorg.
  Het is een mooi uitgangspunt, maar het kent ook vele verschijningsvormen. Samenwerking betekent niet altijd een gezamenlijk proces rond een patiënt. Je kunt ook samenwerken om sneller en goedkoper tot betere resultaten te komen en daarmee bovendien bijdragen aan meer regie voor de cliënt.

  Tijdens deze sessie bespreken Jeroen Huzen en Glenn Bruins hun visie en ervaringen met samenwerking tussen zorgorganisaties én leveranciers. De aanpak en behaalde resultaten vanuit de VIPP GGZ bieden hiervoor inspiratie, maar belangrijker: wat zijn de volgende stappen? Een doorkijk naar de kansen die zijn ontstaan als gevolg van de beschikbaarheid van data.

  Glenn Bruins, Innovation Lead
  Jeroen Huzen, Freelance consultant en manager, GVU


 4. Hoe kun je optimaal gebruik maken van het EPD voor AI oplossingen?

  Als internist-nefroloog, voormalig CMIO in het St Jansdal Ziekenhuis en bestuurslid van het landelijke CMIO-netwerk, ziet Bart Jan het potentieel van machine learning in de zorg. Vijf jaar geleden begon hij zijn eigen ontdekkingsreis in machine learning en deep learning. Hij verenigde de SAZ-ziekenhuizen in het Expertisecentrum Zorgalgoritmen, waar hij met zijn team deze technologie ontwikkelt voor alle ziekenhuizen. In zijn presentatie deelt Bart-Jan de uitdagingen van het opschalen van AI in de zorg en onthult hij hoe hij de doorstroming van klinische zorg in ziekenhuizen wil optimaliseren met de algoritmen van het expertisecentrum.

  Bart Jan Verhoeff, Internist – Nefroloog, St. Jansdal


 5. OnForm. Datagedreven werken zonder dashboard

  Veel organisaties worstelen met de vraag hoe verbeteren wij de jeugdzorg. Sinds de decentralisatie is er vraag naar verbetering van o.a. kortere wachttijden, hogere kwaliteit van zorg, verlagen van zorgkosten, betere samenwerking en meer cliëntgerichte zorg.

  Waar wil je op sturen, hoe kan je sturen wat is het beleidseffect en hoe werkt het in praktijk?

  Tijdens de sessie laten wij zien hoe je door data uit de keten te bundelen over een sturingsinstrument beschikt voor de jeugdzorg zodat effectieve jeugdzorg kan worden verleend.

  Geen dure dashboards maar concreet resultaat. Een innovatieve integrale aanpak die de kwaliteit verbeterd en kosten omlaag brengt.

  – Bestuurlijke kwaliteitsindicatoren van de jeugdzorg
  – Strategisch grip op de keten
  – Datagedreven werken zonder dashboard

  Evert Jan Paalman, CTO, OnForm
  Ing. Robert Borkes MiM. MBI, Chief Information Officer (CIO), Publiekewaardecreatie.nl 

14:40 uur

Keynote

Dokters Driven Data

Bente Jorritsma, Voorzitter RvB, Stichting DICA
Jan Willem Dekker, Oncologisch chirurg, Reinier de Graaf ziekenhuis 

15:10 uur

Koffiepauze

15:40 uur

Break-out sessies

Maak een keuze uit een sessie

Care | Cure | GGZ | Jeugdzorg

 1. Unlocking the Potential of AI and Data-driven Design

  Sebastiaan van den Branden, Digital Product Strategist, In The Pocket

 2. Hoe word je een data gedreven zorgverlener?

  Iris Verberk, Internist nefroloog, bestuurslid, Federatie Medisch Specialisten
  Gert-Jan van Boven, Directeur DHD


 3. Data ‘actionable’ maken GGZ

  Naud Wirtz, Directeur, FortaServices


 4. Datagedreven sturen op de Jeugdzorg vanuit gemeenteperspectief
  Steeds meer gemeenten werken en sturen datagedreven, ook op de Jeugdzorg. In deze sessie ontdekt u welke ontwikkelingen ze doormaken en reflecteert Van Dam & Oosterbaan op de zoektocht van gemeenten naar het verkrijgen van grip en duiding met data. Met praktijkvoorbeelden ziet u hoe een datagedreven aanpak het verschil maakt voor gemeenten én hoe deze toe te passen zijn voor jeugdzorgaanbieders. In de afsluitende brainstorm gaan de sprekers samen met u het gesprek aan over het samenspel tussen overheid en aanbieders rondom datagedreven werken in dit complexe werkveld.

  – De huidige praktijk van datagedreven werken bij gemeenten
  – Praktijkvoorbeelden: Prognosemodel en monitoring
  – What’s in it for you?  

  Inez van de Wiel, Business Unit Manager Sociaal Domein Van Dam & Oosterbaan 
  Madelon Prawirodirdjo, Afdelingsmanager Advies & Onderzoek Van Dam & Oosterbaan


 5. Optimale patiëntervaring en data uitwisseling door 4 partijen integratie
  René Louis,
  Founder & CEO, Medify

16:15 uur

Collegetour interview door Frenk van der Linden

De ambities en visie van MUMC op gebied van Digitale zorg

Helen Mertens, Voorzitter RvB, MUMC+

Sessie

Me, myself, data & AI over inzet van Data in de zorg, kennis uit andere branches en de valkuilen en mogelijkheden van inzet ChatGPT

Jim Stolze, tech-entrepreneur

17:00 uur

Uitreiking JTTG prijs

Meer informatie

17:15 uur

Afsluiting

Recap of the day door Jochem van Hall & Frenk van der Linden

17:30 uur

Borrel & Bites

Boardrooms

Zaal: Breakout 2

11:10 | Laat data met data praten, en mensen met mensen

De oproep van 6Gorilla’s: zorg slimmer samen! Deze sessie richt zich op het belang van effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties en om slimmere dashboards, inzichten, algoritmes, oplossingen en acties te creëren. Wij delen voorbeelden van succesvolle samenwerkingen en de best practises die daaruit zijn ontstaan.

Eric de Groot, Manager Customer Success


13:30 | De bouwstenen voor een datavolwassen zorgorganisatie
Jeroen Schenk, Directeur, 6Gorilla’s
André Molenaar, Solution Engineer, Snowflake


14:40 | Van visie naar actie: Zo gebruikt Breburg data om de zorg te verbeteten
Annette Zoete, 
Programmamanager Innovatie, Breburg
Quintijn Aman, Business Consultant, Tenzinger


15:40 | Optimalisatie van de zorg binnen het Amsterdam UMC met een dataplatform in de clouds

Frans ten Bookum, Infrastructure Coordinator Datamanagement, Amsterdam UMC
André Molenaar, Solution Engineer, Snowflake
Jesse Bouwer, Healthcare Account Manager, Snowflake 

Zaal: Breakout 3

09:00 | Data voor zorg thuis

In 2040 werkt 1 op de 4 mensen een zorg: een absolute utopie. Om de zorg te blijven bieden die nodig is, moeten én kunnen we de zorg anders invullen en organiseren. Hoe? Met zorg thuis, op afstand en toch dichtbij, maar vooral samen. Vele initiatieven geven invulling geven aan deze beweging, vaak gesloten en beperkt schaalbaar. Vaak ook vinden we het wiel opnieuw uit. 

Tijdens deze sessie deelt NAAST-ZCN hun succesverhalen met vele verschillende zorgpartners en hoe hun benadering de zorgvraag op een alternatieve manier kunnen beantwoorden. In een inspirerende toelichting krijg je een kijkje in de ‘lessons learned’ en hoe het medisch servicecentrum zorgorganisaties met zorg op afstand kan ondersteunen.

Enovation geeft je vanuit haar platform, en het nieuwste product Enovation UMO cx, inzicht in de mogelijkheden om zorg op afstand te verlenen, coördineren en te transformeren naar “Healthcare as a Service”. De impact zit echter niet in de techniek, maar in het juist toepassen. 

Glenn Bruins, Innovation Lead, Enovation
Teun Jonker,
Innovatiemanager, NAAST-ZCN
Luc van den Heuvel, Innovation manager, Enovation

Zaal: Breakout 3

13:00 | Inzetten van een dataplatform om strategische doelen te behalen: inzicht, vooruitkijken & efficiency
Edwin Staal, Projectconsultant Datawarehouse, ChipSoft

14:05 | Periscope, AI geïntegreerd in het EPD. Waarom is dit zo belangrijk?
Bart Geerts,
CEO & Founder, Healthplus.ai

Marc Somberg, Expert Datagedreven Zorg, ChipSoft

14:40 | Wegiz en de EHDS: grote stappen richting internationale interoperabiliteit
Jasper van der Zwaag, Expert Gegevensuitwisseling, ChipSoft

15:40 | Leer alles over datagedreven werken in HiX tijdens deze HiX Tips & Tricks-sessie
Bas Groot,
HiX-expert Innovatieplatform, ChipSoft

Sabine Bunt, HiX-expert Innovatieplatform, ChipSoft