Programma 2023


Het programma is verder in ontwikkeling. Houd de website in de gaten voor het up- to-date programma!

08:00 uur

Ontbijtsessie – Captain’s Breakfast

Een goed ontbijt is belangrijk om met voldoende energie het Mobile Healthcare congres in te gaan. Van het beschikbaarstellen van croissantjes naar databeschikbaarheid in de zorg. We kickstarten de dag met een persoonlijk verhaal van Jet Quarles van Ufford, Radioloog Haaglanden Medisch Centrum en Voorzitter bestuur, Nederlandse vereniging voor radiologie, over beeld en databeschikbaarheid als belangrijke ingrediënten van de zorg in de toekomst. Dit alles onder het genot van een heerlijk yoghurtje en een gebakken eitje. Luchtigheid, een klein beetje interactie en vooral jouw denkkracht over hoe we databeschikbaarheid gaan realiseren. MaîtrePHIT faciliteert dit interactieve en lekkere ontbijt.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Igor Dirkx, Tel.: 06 29 52 44 28 

08:30 uur

Inloop

Ontvangst deelnemers met koffie & thee

09:15 uur

Opening door dagvoorzitters Eva Eikhout en Leonard Witkamp met welkom namens official hosts Gemeente Rotterdam, Rotterdam Square en Erasmus MC

 

09:30 uur

Interactieve Healthy Life Through Data talkshow

 • Verbinding met sociaal domein
 • AI voor juiste zorg plek en juiste duur (voorspelling uitkomsten)
 • Hoe en waarom gezondheidsgegevens delen randvoorwaarden is voor een gestroomlijnd aanbod van ondersteuning en zorg in netwerken

Maaike Kleinsmann, Hoogleraar Design voor digitale transformatie, LUMC 
Theo Hooghiemstra, Bestuurder, MedMij
Dirk Schraven, Lid RvB, Erasmus MC/ portefeuille innovatie en vastgoed campusontwikkeling
Georgette Fijneman, Directievoorzitter, Zilveren Kruis
Yvonne van Duijnhoven, Directeur Publieke Gezondheid, GGD & GHOR Rotterdam- Rijnmond
Met talkshowhost Carmen van Vilsteren, Chair Topsector Life Sciences & Health and Director of e/MTIC

10:15 uur

 

10:15 uur

Parallel Plenaire keynotes

Healthy life through data

Radiologie ziet alles

Jan Jaap Visser, Radioloog en CMIO, Erasmus MC
Aad van der Lugt, Professor van neuroradiologie en hoofd radiologie, Erasmus MC

Verbinding Zorg & Sociaal Domein

Data driven netwerkzorg: van drama naar droom?
Henk Schers, Hoogleraar huisartsgeneeskunde

10:15 uur

Transitie betaalbaar & bemensbaar

Jan Rotmans, Hoogleraar duurzame transitie, Erasmus Universiteit Rotterdam

10:45 uur

Koffiepauze

11:15 uur

Sessie ronde 1

Maak een keuze uit een sessie
 1. Datawerkplaats Mentale Gezondheid

In deze presentatie willen we het publiek een inkijkje geven in onze datawerkplaats mentale gezondheid: hoe organiseer je de totstandkoming en het gebruik? Maar ook, hoe breng je succesvol de ketenpartners bij elkaar en verbind je wetenschap, beleid en praktijk. Daarnaast willen we ook een vooruitblik werpen om de doorontwikkeling.

 • Aanpak & succesfactoren
 • Huidige stand van zaken
 • Ambitie naar de toekomst

Margriet Jonker, Bestuursadviseur Strategie en Innovatie, GGD Drenthe
Ilona Oude Nijhuis, Programmamanager Datawerkplaats Mentale Gezondheid, Room to…


2. Wie van de 3 met AI?

 • Het belang van een brede dialoog over gedeelde waarden
 • De zoektocht naar #geheelmeesters die dit durven vorm te geven

Egge van der Poel, Executive Professor, TIAS


3. Alle zorginformatie en applicaties geïntegreerd op één apparaat

Domotica, data beschikbaarheid, en een digitale werkplek versterken de zorgprofessionals. Een basisuitrusting voor digitalisering. Maar hoe vergroot dat in de praktijk het werkplezier, het gebruiksgemak en de kwaliteit van zorg? Kun je innovaties omarmen en tegelijk met bestaande technologie slimmer, efficiënter en effectiever (samen)werken? Welke keuzes zijn duurzaam? Hoe integreer je oplossingen, terwijl veiligheid en privacy gewaarborgd blijft? Zowel binnen als buiten de muren van de instelling, zowel ambulant als thuis. KPN Health ontwikkelt integrale oplossingen voor de zorg, sámen met de zorg. We nemen je daar graag in mee.

 • Medewerkers tevredenheid vergroten in de ‘war on talent’
 • Altijd en overal kunnen (samen) werken rondom de cliënt
 • Slimme digitale hulpmiddelen; van zorgen voor naar zorgen dat

Edwin Rademaker, Productowner Zorg Domotica, KPN Health
Hans Snijder, Specialist Workplace & Cloud, KPN Health


4. Het belang van een sterk ecosysteem

Ellen Smit, Directeur Rotterdam Square  


5. Met vertrouwen en een ecosysteem met digitale partners de transitie naar voorkomen in plaats van genezen
Positieve Gezondheid wordt binnen zorg en welzijn als verbindend gedachtengoed en als concept omarmt en gebruikt. Gezondheid is hierbij breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten: zingeving en veerkracht staat centraal. In 2023 is er een vernieuwend ecosysteem rondom Positieve Gezondheid gerealiseerd: vanuit een digitaal interoperabel fundament samen met trusted ict partners. Hierbij is een toekomstbestendige digitale omgeving ontstaan om op diverse manieren mee te kunnen werken: als mens, in de organisatie en regionaal. Vertrouwen is een onmisbaar item geweest bij deze aanpak en opschaling

Karen van Ruiten, Directeur instituut Positieve Gezondheid, iPH
Sanne Kok, Projectleider Data & ICT, iPH


6.Zorgverleners én burgers in hun kracht met digitalisering van strategische netwerken

Het vermogen om als netwerkpartners data veilig te delen, bepaalt de kwaliteit van (passende) zorg voor een burger. Enkel wanneer de toepassing van technologie waarde creëert voor zowel de zorgprofessional als de patiënt, kunnen we de uitdagingen in de zorg (bij)sturen en nieuwe kansen creëren voor community care.

 • Netwerkzorg & community care
 • Data vs. functionaliteit op een zorgplatform
 • De toekomst van ons zorgecosysteem

Daniëlle van der Meer, Managing consultant & Partner, Beter Healthcare
Cevin Krooneman, Healthcare consultant, Beter Healthcare


7. Generatieve Disruptie

Eind 2022 ging er een schok door het land: chatGPT. Een computer die in staat is om na een enkele zin hele documenten te schrijven. Docenten raakte in paniek, landen besloten om het te verbieden en ook in de zorg maakt het veel los. 

Michiel Tebbes, Principal consultant, D&A medicalgroup


8. Dementiezorg wordt kritische toetssteen voor houdbare transities
De ouderenzorg staat voor gigantische uitdagingen van dubbele vergrijzing, personeelstekorten, krimpende mantelzorg en budgettekorten. Overheidsbeleid richt zich op integratie van wonen, zorg en welzijn met stimuleringsprogramma’s als IZA, WOZO en GALA. Driewerf motto: “thuis, zelf én digitaal als het kan”.

Dat vergt grote technologische, sociale en systeem-innovaties. Deze transitie naar betaalbaar en bemensbaar speelt tussen vier generaties professionals met drie generaties ouderen. Als we focussen op mensen met dementie (nu: 280.000 naar 2035: >500.000 mensen), dan is dat een grootse opgave dat niet als “projectje” kan worden gefixed. Ervaringen uit de praktijk.

Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Bestuurder en hoogleraar, Geriant en EUR


9. Hybride zorgpaden vanuit je broekzak bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. E-Zorgpaden in het slimme patiëntenportaal én het EPD dragen bij aan gepersonaliseerde en uitkomstgerichte zorg

Ontdek hoe patiëntparticipatie en de inpassing van eZorgpaden in het slimme patiëntenportaal én het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bijdragen aan gepersonaliseerde en uitkomstgerichte zorg. Kom te weten hoe deze baanbrekende innovaties het zorgproces optimaliseren en ten goede komen aan het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Angelique Groot, Hoofd van het centrum voor Digitale Zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei
Bert Mooij, Directeur, Enovation Funatic

11:45 uur

Parallel Plenaire keynotes | Eco systeem gedachte

 De kunst van het passend innoveren!

Jan Kremer, Hoogleraar Zorg & Samenleving, Radboud UMC

Verbinding Zorg & Sociaal Domein

Danielle Braun, Corporate Antropoloog & Directeur, Academie voor Organisatiecultuur

12:15 uur

Sessie ronde 2

Maak een keuze uit een sessie

1. Digizorgpaden over 4 partijen
Het succesverhaal van effectieve e-health integratie bij Maxima Medisch Centrum tussen Medify, MediMapp, Zorgdoc en HiX

Graag nemen we jullie mee hoe we de patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen door geïntegreerde digitale zorgpaden, vanuit Medify, MediMapp, Zorgdoc en Chipsoft (HiX). Hoewel de 4 e-health oplossingen afzonderlijk kunnen worden ingezet, wordt het werkelijke potentieel benut door de integratie. Met de geïntegreerde workflow genieten zowel patiënt als zorgverlener optimaal van digitale ondersteuning, waardoor de werkelijke zorg weer persoonlijk wordt.

 • Ontdek de resultaten en de impact van effectieve gegevensuitwisseling tussen de e-health oplossingen van Medify, MediMapp, Zorgdoc en HiX
 • Leer waarom het ware potentieel van deze 4 e-health oplossingen pas wordt bereikt wanneer de systemen onderling communiceren
 • Ontdek hoe een geïntegreerde workflow over de verschillende systemen heen zowel patiënten als zorgverleners kan voorzien van optimale digitale ondersteuning

René Louis, Founder & CEO, Medify
Bart Leermakers, Projectleider Afdeling Zorglogistiek, Máxima Medisch Centrum


2. “Hoe een Vertrouwenslaag op het internet de transformatie in de zorg helpt versnellen”

Vanuit een real life complex voorbeeld met patiënt en zorgverleners nemen we u mee naar de wijze waarop de bijzonder privacy gevoelige informatie de patiënt kan  volgen in het zorgproces en tijdig beschikbaar is voor de zorgverlener. De recent door de Kamer aangenomen Wegiz verplicht zorgaanbieders om elektronisch gegevens uit te wisselen. Een belangrijk element naast de datastandaarden, is infrastructuur. In Nederland proberen we al jaren de verschillende infrastructuren geleverd door landelijke en regionale elektronische uitwisselsystemen, aan elkaar te knopen. Dit vlot echter niet en is kostbaar. Hoe dan wel

 • Real life use case
 • Wegiz
 • Vertrouwenslaag, internet, volgt de zorg en Open Source

Marlene Gigase, Ambassadeur, Nuts open source community


3. Bouwen aan een Patiëntgericht Ecosysteem met MediMapp

In een gefragmenteerde gezondheidszorg worstelen patiënten en zorgverleners met versnipperde informatie en moeizame coördinatie tussen afdelingen en instellingen. MediMapp biedt een innovatieve en patiëntgerichte oplossing. Dit platform overbrugt de kloof tussen zorgaanbieders en patiënten en creëert een geïntegreerd zorglandschap. Het stelt patiënten en zorgverleners in staat om holistisch inzicht te krijgen in zorgtrajecten, bevordert samenwerking, minimaliseert kosten en leidt tot gepersonaliseerde zorgervaringen. Met MediMapp en haar partners wordt de gezondheidszorg getransformeerd, en krijgen betrokkenen een effectiever, efficiënter en meer geïntegreerd zorgsysteem dat de uitdagingen van vandaag overwint.

 • Onze visie voor een holistisch ecosysteem
 • Samenwerken en technologie als drijvende krachten
 • Patiëntgericht transformeren

Renée Langendijk, Chief Strategy & Partnerships Officer, MediMapp | Soulve Innovations 
Pim van Eijkeren, Managing Director, MediMapp | Soulve Innovations


4. Robotica & Automatisering in de zorg –voorbeeld de apotheek van het Erasmus MC

We staan aan de vooravond van een grote transformatie van ons zorgsysteem. Dit is nodig om de zorg goed, betaalbaar én toegankelijk te houden. In het Erasmus MC wordt de komende jaren op verschillende manieren concreet invulling gegeven aan deze transformatie, oa door in te zetten op slimme gezondheidstechnologieën. In deze sessie worden technische en digitale innovaties belicht die hun waarde hebben bewezen in de geneesmiddelenzorg van het Erasmus MC. Denk daar bij aan zelfstandige transportrobots en drones voor spoedleveringen van geneesmiddelen, een geneesmiddeldistributie-robot, slimme infuuspompen en 3D printers die geneesmiddelen produceren.

Dr. Liesbeth Ruijgrok, Ziekenhuisapotheker, Erasmus MC


5. Wendbaar worden door data-integratie en uniformiteit

Data uniformiteit is noodzakelijk om het primair proces en de bedrijfsondersteunende processen te optimaliseren en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

HVO-Querido wil de benodigde wendbaarheid organiseren vanuit een solide data landschap en volgens het principe “enkelvoudig registreren, meervoudig gebruik”. Evenzo is slimme data-uitwisseling met de externe ketenpartners van belang. HVO-Querido heeft proactief ingezet op een fundamentele verbetering van de ICT en het applicatie- en datalandschap. Hoe breng je dit bij elkaar en hoe ziet de roadmap eruit om regie te krijgen en te houden over je eigen data en processen, het bevorderen van de ketensamenwerking en zorgprofessionals actief te betrekken bij deze veranderingen.

In deze sessie neemt HVO-Querido je mee vanuit die roadmap met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en tips om hier een succes van te maken.  

Quinten Buijs, Service Delivery Manager IT, HVO-Querido
Martin Piller, Enterprise Architect, HVO-Querido


6. De data revolutie in de klinische sector: patiënten matchen aan
behandelopties door secundair datagebruik

Tijdens deze sessie zullen we het belang van privacy en controle over persoonlijke gezondheidsdata bespreken, te midden van innovatieve transformaties in de gezondheidssector. Door de toenemende druk op artsen en de gezondheidssector, en stijgende kosten van farmaceutisch onderzoek, is innovatie essentieel. De klinische sector evolueert door ethisch secundair gebruik van gezondheidsdata, waarbij technologie een sleutelrol speelt. We bespreken ook de nieuwe richting van klinische trials, met een focus op ‘equitable access’, zodat alle socio-economische achtergronden gelijke toegang kunnen krijgen.

 • Het belang van privacy en controle over persoonlijke gezondheidsdata
 • Transformatie van de klinische sector door ethisch secundair gebruik van gezondheidsdata
 • Diverse klinische trials door “equitable access” voor patiënten van alle socio-economische achtergronden

Nima Salami, CTO & Co-founder at OASYS NOW


7. AI en mHealth personalisatie: ervaringen en ambities uit de GGZ en de Cardiologie
In deze sessie delen we ervaringen en ambities uit een onderzoekslijn waarin meer dan 8 jaar gewerkt is aan het meer sociaal maken van de zorg door de inzet van een mobiel healthcare platform. Na algemene introductie tot dat platform zoomen we in op cases uit de geestelijke gezondheidszorg en de cardiologie. Vervolgens verwelkomen we discussie over relevantie voor andere domeinen van zorg, en liever nog verkennen we hoe we samen verder kunnen werken aan een geïntegreerd sociaal platform waarin burgers en patiënten waardevol met elkaar interageren overheen ziektebeelden.

Pieter Van Gorp, Associate professor, TUE
Harm Haak, Internist-endocrinoloog, Máxima MC & Hoogleraar acute interne geneeskunde aan de Universiteit van Maastircht en CEO van HRH Diabetes Games BV. 


8. Generation R data (uit Rotterdam): wat en hoe te verweven met gezondheids- en preventiebeleid?
Irwin Reiss, Head Division of Neonatology, Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis


9. Leefstijl als Medicijn: van innovatie naar Duurzaamheid in Zorg en Sociaal Domein

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders heeft één of meerdere leefstijlgerelateerde chronische ziekten. Leefstijlaanpassingen verbeteren de gezondheid en kwaliteit van leven van deze grote groep Nederlanders. In 2025 is leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (IZA)

Aan de hand van de Patient Journey en Health Box demonstreren we hoe leefstijl als medicijn wordt ingezet, de essentiële samenwerking tussen zorg en sociaal domein hierin, en hoe de inzet van eHealth bijdraagt om het betaalbaar en bemensbaar te houden.

 • Leefstijl: Een integraal onderdeel van de behandeling
 • Van innovatie naar duurzame imbedding
 • Cruciale samenwerking tussen zorg- en sociaal welzijn

Dr. Rosian Tossaint, Post doc NeLL, LUMC; programmamanager eHealth, Proxcare; regisseur Coalitie Leefstijl in de Zorg
Prof. dr. Douwe Atsma, MD, Interventiecardioloog, hoogleraar cardioloog, CMIO, bestuurder NeLL, LUMC; hoogleraar eHealth, TU Delft.


10. The power of play
Spelen is een taal waarmee we geboren worden en waarmee we leren. Waarom gebruiken we dan niet veel meer de kracht van spel om data te verzamelen, betrekken we niet veel meer mensen met spel voor het doen van onderzoek en om mensen te helpen met het ontwikkelen van een aanpassingsvermogen op leefstijl of mentale ontwikkeling? Het antwoord op deze vraag kan u zelf geven na de prikkelende en inspirerende sessie over de wereld van Games en het betrekken van miljoenen mensen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Jurriaan van Rijswijk, Founder, Games for Health

12:45 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Sessie ronde 3

Maak een keuze uit een sessie

1. Challenges of adding digital to your patient – HCP relationship

Whilst designing a new medical product, chances are that there will be mobile apps or other user facing software involved. This will pose some new challenges:
software is inherently dynamic and needs a totally different approach compared to classic medical items. Healthy software needs to evolve incrementally but at a fast pace, which might seem to conflict with the strong medical regulations. In our session, we dive into some best practices we’ve discovered that will bring you in the right mindset to tackle these challenges!

 • Designing medical products involving mobile apps or user-facing software presents unique challenges.
 • Software requires a different approach compared to traditional medical items, with a need for incremental and rapid evolution.
 • Best practices can help adopt the right mindset to overcome the conflicts between dynamic software and strict medical regulations.

Quentin Braet, Architecture Lead, In the Pocket


2. Smart Health Tech – A Must for Future Healthcare

De oprichting van de Smart Health Tech. Centrum (SHTC) in het Erasmus MC is een cruciale stap in de voorbereiding op de toekomst. SHTC richt zich op het integreren, ontwikkelen, testen en valideren van technologieën voor gezondheid. We helpen start-ups, mkb-bedrijven en kennisinstellingen fysieke en digitale toegang te bieden tot middelen, zodat ze hun producten en diensten kunnen testen, valideren of experimenteren in klinische en ziekenhuis- of patiëntenthuisomgevingen. Via deze diensten faciliteren we de snelle ontwikkeling, het testen en de implementatie van nieuwe, gezamenlijk gecreëerde ideeën om gezondheidszorg en zorgverlening opnieuw vorm te geven.

 • Smart Health Tech. Center (SHTC) in het Erasmus MC
 • Los problemen op en verbeter samen door co-creatie en participatie
 • Op behoeften gebaseerde oplossingen

Margrietha  H. (Greet) Vink, Director Smart Health Tech Center, Erasmus MC


3. AI en mHealth personalisatie: ervaringen en ambities uit de GGZ en de Cardiologie
In deze sessie delen we ervaringen en ambities uit een onderzoekslijn waarin meer dan 8 jaar gewerkt is aan het meer sociaal maken van de zorg door de inzet van een mobiel healthcare platform. Na algemene introductie tot dat platform zoomen we in op cases uit de geestelijke gezondheidszorg en de cardiologie. Vervolgens verwelkomen we discussie over relevantie voor andere domeinen van zorg, en liever nog verkennen we hoe we samen verder kunnen werken aan een geïntegreerd sociaal platform waarin burgers en patiënten waardevol met elkaar interageren overheen ziektebeelden.

Pieter van Gorp, Associate professor, TUE
Harm Haak, Internist-endocrinoloog Máxima MC, Hoogleraar acute interne geneeskunde aan de Universiteit van Maastircht en CEO van HRH Diabetes Games BV. 


4. Digitale behandeling en ondersteuning GGZ
Annemiek van Dijke, Klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en senior onderzoeker PsyQ en NeLL/ LUMC


5.Slimmer werken met ConsultAssistent: meer dan een vragenlijst

Tijdens onze sessie laten we met praktijkvoorbeelden vanuit Flevoziekenhuis, HagaZiekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen zien hoe ConsultAssistent de zorg slimmer maakt. We laten zien hoe de inzet van een digitale auto-anamnese en follow-up de zorg verbetert, consulten leuker maakt en wat je kan leren met de verzamelde data. We geven inzicht in hoe we de triage verbeteren en hoe continu leren leidt tot betere beslissingen. Hoe patiënten meer vanaf huis doen en hoe we zorgprofessionals ontlasten. Belangrijke speerpunten uit het Integraal Zorgakkoord.

Benieuwd? Ontdek het tijdens onze sessie.

Tara Lamers, Customer Success Manager, ConsultAssistent
Wendy Enthoven, Medical Head, ConsultAssistent


6. Digitale ondersteuning in het sociaal domein
De mogelijkheden van e-health zijn eindeloos. Toch blijven de digitale ontwikkelingen in het sociaal domein juist achter: de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit face-to-face contactmomenten. Zonde, want gemeenten in het hele land kampen met tekorten. 

In deze sessie bespreken we daarom hoe e-health succesvol in het sociaal domein kan worden ingezet. Dit doen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld van Incluzio. Hoe zetten zij digitale toepassingen in om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken? En hoe verkorten zij daarmee de doorlooptrajecten?

Jarno Meijer, Directeur, Gezondeboel & Therapieland


7. De digitale huisarts
In deze gaan we het hebben over onze rol als zorggroep in regio Rotterdam:

 • Voorstellen team digitalisering
 • Wat wij doen voor de huisartsen
 • Wat is de kracht van de huisarts in de wijk?
 • Hoe is de samenwerking met chronische zorg?
 • Hoe werken wij samen met ketenpartners?

Verdieping van onze rol:

 • Digitale voordeur 2.0 Hoe kunnen wij de huisartspraktijk digitaliseren én daarin de huisarts in zijn kracht behouden
 • Inzage in de huidige digitale mogelijkheden van de huisartsenzorg
  BVB Portalen en/of PGO
 • Gegevensuitwisseling: Digitaal inschrijfproces, uitwisseling tussen zorgverleners etc.

Elske Heres, Praktijkondersteuner E-health, Rijnmond Dokters 
Willemijn Edel, CMIO Rijnmond Dokters, huisarts, Rijnmond Dokters


8. Wijkpreventieketen Rotterdam: naar een structurele inzet op preventie
De wijkpreventieketen is een initiatief van de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In drie experimentwijken wordt gekeken hoe een preventieve infrastructuur ontwikkelend kan worden zodat Rotterdammers met een ongezonde leefstijl en/of gezondheidsklachten eerder bij passend en preventief aanbod terecht komen. Verwacht wordt dat een stevige verbinding tussen het medisch en het sociaal domein hieraan zal bijdragen. Sinds 2022 is het project van start. Tijdens de sessie nemen we u mee in ons proces van de afgelopen jaren en delen we de eerste resultaten van het bijbehorende actieonderzoek.

 • Wat is de wijkpreventieketen?
 • Samenwerking zorgverzekeraar en gemeente
 • Resultaten eerste onderzoek: de knelpunten in kaart

Marije Poot-Reynders, Beleidsadviseur Gezondheid, Gemeente Rotterdam
Anniek Bosdijk, PhD-kandidaat, Erasmus School of Health Policy & Management
Arjan Hartog, MA/Zorginkoper huisartsenzorg, Zilveren Kruis 

14:30 uur

Sessie ronde 4

Maak een keuze uit een sessie
 1. Samenwerking, alarmering en monitoring overal en voor iedereen met de totaaloplossing Sonevo

Er spelen allerlei uitdagingen in de zorg. Moderne zorgtechnologie kan hier een grote rol van betekenis in spelen, maar resulteert vaak ook in ICT complexiteit en lastige gebruikersadoptie.

Hertek Care biedt met Sonevo een totaaloplossing die bestaat uit een Public Cloud platform waarop een compleet pakket aan zorgtechnologie zoals toezichthoudende en arbeidsondersteunende domotica aangesloten kan worden. Met Sonevo kunnen alle betrokkenen in het zorgproces prettig, veilig en efficiënt samenwerken, onafhankelijk van locatie of woonvorm.

Wij begeleiden zorgorganisaties met een duurzame implementatie, met oog voor adoptie en focus op datagedreven zorg.

Sjoerd Custers, Head of Product Development & Management, Hertek Care


 2. Digitalisering van de zorg in OLVG, aanpak en resultaten

 • Introductie in de digitale programma’s van OLVG en welke resultaten dit heeft geboekt
 • Een sneak peak in de toekomst van hoe OLVG digitalisering blijft aanpakken
 • Met behulp van praktijkresultaten laten zien welke lessen wij geleerd hebben en welke tips wij jullie zullen geven om een digitaliseringsproject te starten en te doorlopen

Drs. Toni Klok, Anesthesioloog, OLVG
Liza Ruijzenaars-Sont, Hoofd EPD, OLVG 


3. Luctor et Emergo: hoe Zeeland het hoofd boven water houdt

De zorg in de provincie Zeeland staat op dit moment voor grote uitdagingen, met name op het gebied van passende zorg en beschikbaarheid van personeel. Binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie worden er al veel plannen uitgerold om het hoofd boven water te houden.

Om de hoge werkdruk en lange wachtlijsten tegen te gaan, heeft GGZ-instelling Emergis eind 2022 besloten om een totaal nieuw zorgproces “Enter” in te gaan zetten, aan de hand van drie belangrijke uitgangspunten:
1. Digitaal
2. De integratie van positieve gezondheid
3. Transdiagnostisch werken

De herinrichting van een volledig zorgproces roept vragen op, want wat is de juiste strategie? Hoe krijg je iedereen mee? Hoe werk je effectief samen met je softwareleverancier? En hoe sluit je aan bij de ketenpartners in de eerste lijn?

In deze sessie delen we onze ervaringen over hoe Emergis, in samenwerking met Minddistrict, het Minddistrict-platform gebruikt heeft om volledige ondersteuning te kunnen bieden aan het vernieuwde zorgproces. En hoe Emergis samen met haar ketenpartners het zorgproces heeft getransformeerd. We nemen jullie mee in hoe we door samen te werken gericht hebben kunnen transformeren en welke resultaten hierbij behaald zijn.

 • Inrichting ontwerp zorgproces;
 • Co-creatie tussen zorgverlener, softwareleverancier en betrokken stakeholders;
 • Het bredere perspectief van eerstelijnszorg en sociaal domein binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie

André Walhout, Programmaleider Digitale Zorg, Emergis
Ines de Graaff, Accountmanager, Minddistrict
Christopher van Duijn, Strategisch accountmanager, Minddistrict


4. Emotionele problemen bij jongeren herkennen en voorkomen met behulp van de Grow it! app

De Grow it! App Grow It! (growitapp.nl) is een smartphone applicatie die samen met de doelgroep is ontwikkelend. Doel van de applicatie is emotionele problemen identificeren en steun bieden aan jongeren. Tijdens deze sessie zullen zowel het ontwikkelingstraject en werkingsmechanisme van de Grow it! app als de studie resultaten worden gepresenteerd. Tevens zullen barrières en kansen voor doorontwikkeling en implementatie worden besproken.

 • Inzicht in de ontwikkeling van de Grow it! app
 • Kennis van de resultaten en de werking van de Grow It! app
 • Doorontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van de Grow It! app

Prof. dr. Manon Hillegers, MD. PhD, Hoogleraar en afdelingshoofd Kinder-en jeugdpsychiatrie, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis


5. Laat je bijpraten over MedMij en het toenemend PGO-gebruik

We nemen je mee in actuele ontwikkelingen binnen MedMij en het MedMij Afsprakenstelsel: dé standaard voor veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Waar staan we met de ontwikkeling van de gegevensstandaarden: hoe komen we tot een goedgevulde PGO voor iedere Nederlander? En hoe gaat het nu met die PGO’s? Er zijn steeds meer patiënten die er gebruik van maken en ook meer zorgverleners omarmen het idee van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een blik op nu en de nabije toekomst

 • Laat je bijpraten over MedMij en het toenemend PGO-gebruik
 • Ontwikkeling PGO’s
 • Digitale gegevensuitwisseling

Bart de Gans, Relatiemanager, MedMij


6. Van Digitale dagbesteding naar Online Thuis
Via ‘Online Thuis’ kunnen ouderen hun buurtgenoten op een gemakkelijke
manier online ontmoeten. Samen met een groepscoach komen zij iedere
week 2 vaste momenten online bijeen. Samen ondernemen zij groepsactiviteiten en doen zij bewegings/motorische oefeningen. Deelnemers kunnen ook meedoen aan andere online sessies zoals het maandelijkse gezondheidsspreekuur of een sessie om levensthema’s te bespreken. De groepscoach stimuleert de deelnemers om naast andere online activiteiten ook mee te doen aan activiteiten in de buurt, bijvoorbeeld op het Aafje ontmoetingsplein of in Huizen van de Wijk. 

Demi van der Kuijp, Projectmedewerker Welzijn, Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Cecil Fuijkschot, Welzijnsregisseur, Aafje thuiszorg huizen zorghotels


7. Hoe kunstmatige intelligentie waakt over het welzijn van ouderen

Unieke combinatie van AI & Geavanceerde Computer Vision technologieën gericht op verpleeghuizen, ziekenhuizen & patiëntbewaking op afstand

Kepler Vision Technologies maakt gebruik van een unieke combinatie van AI & Computer Vision technologieën voor het op afstand monitoren van kwetsbare patiënten in ziekenhuizen & verzorgingstehuizen. Het stelt het welzijn van patiënten veilig en verlaagt de kosten van de gezondheidszorg door onmiddellijke medische interventie te garanderen wanneer dat nodig is, terwijl het de uitdagingen van het wereldwijde tekort aan medisch personeel aanpakt

Dr. Harro Stokman,
CEO Kepler Vision Technologies, Kepler Vision Technologies
Alwin van Deuren, Senior Care Consultant, Kepler Vision Technologies

15:00 uur

Netwerkpauze met energizer

15:30 uur

Sessie ronde 5

Maak een keuze uit een sessie
 1. Feelee: deal with how you feel 

Kunnen jongeren mentaal veerkrachtiger worden door het gebruik van een app? Om de jeugdhulpverlening te helpen, ontwikkelen Greenberry en Garage2020 de app Feelee: een digitaal dagboek voor het versterken van mentale veerkracht.

De app vraagt jongeren dagelijks in te checken met emoj’s en combineert die data met passieve telefoondata zoals stappen en slaap. Inmiddels is de app getest in de jeugdzorg, bij bedrijven en bij FC Utrecht. In deze sessie delen de makers hun belangrijkste lessen bij het ontwikkelen van een app die bijdraagt aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. 

Alain Dujardin, Creatief Directeur, Greenberry
Levi van Dam, Directeur, Garage2020


2. Datavolwassenheid: de sleutel tot een toekomstbestendige zorgorganisatie
Een datavolwassen zorgorganisatie is een toekomstbestendige zorgorganisatie. In deze sessie bespreken we hoe een goede toepassing van data kan helpen om de zorg betaalbaar en bemensbaar te maken én delen we tools en best practices waarmee zorgorganisaties direct mee aan de slag kunnen om hun datavolwassenheid te vergroten.

 • Rol data bij een toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Mogelijkheden voor groei in datavolwassenheid
 • Tools & best practices om direct mee aan de slag te gaan

Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, 6Gorilla’s


3. Digitale zorg op het juiste moment, strategie Diakonessenhuis
Digitale zorg zet je effectief in als je werkt vanuit een duidelijke visie, passend bij de organisatieidentiteit. Vanuit die overtuiging zet het Diakonessenhuis in Utrecht grote stappen in het definiëren en implementeren van digitale patiëntreizen. Met BeterDichtbij als hét communicatiemiddel, verbonden aan diensten als Indiveo, Luscii en het patiëntenportaal.

In deze zijsessie neemt Stijn Sadée je mee in de stappen die het ziekenhuis hiervoor zet: startend bij de digitale strategie inclusief visie op de verschillende digitale diensten die ingezet worden. Tot en met de directe toepassing op de poli’s, passend bij het stadsziekenhuis en de eigen dienstverlening.

Stijn Sadée, Informatiemanager, Diakonessenhuis
Zonja de Klein, Programmamanager, BeterDichtbij


4. Van ‘real-life EPD data’ naar AI in het werkprocess naar proactivere zorg 
Maar 1% van alle AI modellen vindt de weg naar klinische toepassing. Het blijft elke keer weer een uitdaging om een puntoplossing operationeel te krijgen. Om dit verder te kunnen versnellen organiseren wij een sessie over het gebruik van platformen om puntoplossingen sneller en beter geïntegreerd te krijgen. De case van PERISCOPE, een tool dat compliocaties na een operatie voorspelt, centraal staat. Wat zijn de uitdagingen, lessen en oplossingen?

Bart Geerts, Oprichter, Healthplus.ai
Nienke van Zoggel, Business consultant, PW Consulting

16:15 uur

Award uitreiking

 • Zorginnovator of the year
 • Digitale zorgorganisatie 2023

16:45 uur

Verrassende keynote

Met o.a. Diederik Gommers, Intensivist en afdelingshoofd Intensive Care Medicine, Erasmus MC

17:00 uur

Afsluiting

Slotwoord official host partner & netwerkborrel

 

Boardrooms

KPN Health Exchange & Founda Health

08:00 – 09:00
Ontbijtsessie Maitrephit
Jet Quarles van Ufford,
Radioloog Haaglanden Medisch Centrum. Voorzitter bestuur, Nederlandse vereniging voor radiologie

10:00 – 10:30 | 10:30 – 11:00 | 12:00 – 12:45 (VIP Lunch)
Data Exchange

In deze sessie nemen wij u mee, hoe de efficiency van uw (zorg)medewerkers en uitkomsten in het zorgproces verbeterd wanneer informatie herbruikbaar wordt. KPN Health en Founda Health trekken gezamenlijk om “dubbele” registraties de wereld uit te helpen en zorgverleners op uniforme wijze van e-health applicaties te voorzien. We laten de relevante informatie medewerkers en patiënten volgen in hun klantreis en bewaken op de achtergrond de conformiteit aan wet en regelgeving. Technologie van Founda Health wordt integraal onderdeel van de KPN Health Exchange propositie, waarmee we digitale toepassingen van derden, zoals vragenlijsten, patiënten portalen of oplossingen voor thuismonitoring koppelen aan zorginstellingen. Deze dienst van KPN maakt het mogelijk om de waarde van data en informatie te ontsluiten voor patiënten, medewerkers en ketenpartners. Dit alles draagt bij aan een efficiënter werkproces voor zorgverleners, een betere patiëntervaring en toegankelijkheid in de zorg. 

 • Een data-infrastructuur om zorginformatie, veilig en gestandaardiseerd toegankelijk te maken voor patiënten, zorgprofessionals en (regionale) ketenpartners
 • Samenwerking & integratie KPN Health Exchange en Founda Health
 • Veilige gegevensdeling tussen zorgsystemen a.d.h.v. eHealth ontsluiting: Efficiënte zorgprocessen, verbeterde patiëntervaring en lagere kosten.

Cefas Dam, Directeur Health Exchange, KPN


13:00
Demo inloop Data Exchange

Chipsoft

Effectieve gegevensuitwisseling met bestaande oplossingen
Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende oplossingen, producten en platform ontstaan die gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg stimuleren. Echter is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. In de deze sessie licht ChipSoft toe hoe de verschillende oplossingen en producten bij kunnen dragen aan de tactische en strategische doelstellingen van Nederlandse zorginstellingen.

 • Gebruik van bewezen oplossingen en producten
 • Beantwoorden van de strategische en complexe opgaven in de Nederlandse zorg
 • Samen naar meer betaalbare en bemensbare zorg

Jasper van der Zwaag, Consultant Gegevensuitwisseling, ChipSoft
Dimitry Grootenboer, Technisch consultant gegevensuitwisseling, ChipSoft


AI voor iedereen
De doorbraak van AI in het publieke domein heeft geleid tot de wens om AI breed beschikbaar te stellen aan eindgebruikers in de zorg. Verschillende organisaties en belanghebbenden zijn gestart met samenwerkingsverbanden om dit mogelijk te maken.

Wie zijn er betrokken bij deze initiatieven, welke voortgang is er geboekt en hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie de boot niet mist? Aan de hand van deze drie vragen beschrijft Marc Somberg de ontwikkelingen en inspanningen op landelijk niveau om AI naar de werkvloer van de zorgverlener te brengen.

 • AI-bibliotheek
 • Leveranciers onafhankelijk
 • Betere data door bundeling

Marc Somberg, Specialist AI, ChipSoft


Secundair gebruik van jouw gezondheidsdata: kans of bedreiging?
Het secundaire gebruik van jouw gezondheidsdata komt steeds dichterbij. Vanuit onder andere de European Health Data Space wordt jouw zorgdeclaratiegedrag straks gedeeld binnen Europa. Is dit een kans voor betere internationale gezondheidszorg of juist een privacyrisio? 

 • Secundair datagebruik
 • Europese gegevensuitwisseling
 • European Health Data Space (EHDS)

Jasper van der Zwaag, Consultant gegevensuitwisseling, ChipSoft


Indiveo geïntegreerd in HiX: een beeld zegt meer dan 1000 woorden
Indiveo maakt zorg begrijpelijk met animaties. Roy Stokvis en Ralph Koppers delen op welke wijze de optimale integratie van de applicatie in het portaal van HiX bijdraagt aan de registratielastvermindering op de poli. Aan de hand van voorbeelden en resultaten uit de praktijk tonen we de meerwaarde van de succesvolle samenwerking in de driehoek van zorginstelling, applicatie en leverancier. Goed geïnformeerde patiënten leveren op die manier maar liefst 70% minder poli-bezoeken op!

 • Registratielastverlichting
 • Optimaal werkproces
 • Goed geïnformeerde patiënten

Roy Stokvis, Klinisch Informaticus, Saxenburgh Groep
Ralph Koppers, CEO & oprichter, Indiveo

Conscia

Cyber weerbaarheid van de zorg in toenemend bedreigingsklimaat

Cyberattacks worden geavanceerder en nemen toe in frequentie. Ook als digitaal wapen van landen in een onrustige wereld. Het doel en open karakter van zorg, met focus op patiënten, wordt doelbewust aangetast door kwaadwillende met ernstige gevolgen.Met ambities op ketenzorg en data die buiten het huis moet worden gedeeld, is integrale security een voorwaarde.

Hoe zorgen we dat zorginstellingen optimaal weerbaar worden en blijven in dit klimaat?

Tijdens de ronde tafel staat deze vraag centraal in de discussie met deskundige op cybersecurity en zorg.

Conscia ondersteunt 75% van de Nederlandse ziekenhuizen en vele zorginstellingen. Hierdoor zien we dichtbij hoe kwaadwillende te werk gaan en hoe we dit kunnen mitigeren.

Onze missie is: Cyber weerbaarheid van de Nederlandse zorg. Met elkaar.

We hopen u te ontmoeten tijdens deze sessie en hier met u over door te praten!

Zorgdomein

ZorgDomein verbindt zorgvraag en -aanbod, helpt zorgverleners bij het vinden, kiezen en regelen van best mogelijke zorg voor patiënten, en verbetert zorgtrajecten door betere matching, goed verbonden zorgprofessionals, informatiedeling en betrokken patiënten.

Tijdens het Mobile Healthcare congres ontvangen we je graag in onze Boardroom om kennis te maken en informatie met je uit te wisselen in verschillende sessies:

Sessie 1: Digitale oplossingen voor transmuraal samenwerken

Tijdens twee sessies in de boardroom vertellen wij, samen met zorgprofessionals uit het veld, hoe we met onze oplossingen voor transmuraal samenwerken en digitalisering van netwerkzorg meer ruimte maken voor mensenwerk. 

Sessie 2: Digitale oplossingen voor netwerkzorg

Sessie 3: Actualiteten in de zorg

Sessie 4: Paneldiscussie over data-uitwisselingen

Nictiz

Betere gezondheid door betere informatie. De Nederlandse kennis-organisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg

HEB JIJ EEN ONDERWERP DAT NIET MAG ONTBREKEN?

Heb je ideeën over welke sprekers en thema’s niet mogen missen op deze dag? Of zou je zelf een rol willen spelen? Laat het ons weten!

 

Mail Igor Dirkx