Kabinet investeert € 312 miljoen in bouw zorggeschikte woningen

Het kabinet trekt de komende jaren € 312 miljoen uit om corporaties en zorgaanbieders te stimuleren 20.000 betaalbare zorggeschikte woningen in de sociale huur te bouwen. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft daarvoor de subsidieregeling zorggeschikte woningen in internetconsultatie gebracht.

De zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan.

Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen: 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken. 20.000 van die geclusterde verpleegzorgplekken zijn betaalbare woningen die vallen binnen de sociale huur. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van deze zorggeschikte woningen. Zorggeschikte woningen vragen namelijk om meer investeringen ten opzichte van reguliere woningen. Bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte, ruimere kamers en bredere gangen en deuren, zodat zorgverleners voldoende ruimte hebben om ook zorg te verlenen in de bad- en slaapkamer.

Minister Conny Helder: “Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven en regie houden over hun eigen leven, ook als ze op een gegeven moment meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Zelf beslissen hoe laat je eet en je eigen spullen en familie en vrienden om je heen. De zorg en ondersteuning, maar ook de plek waar je woont moet daarop ingericht zijn. Met deze regeling geven we een extra stimulans aan corporaties en zorgorganisaties om zorggeschikte woningen te bouwen voor mensen met een kleinere portemonnee.”

Transformatie en nieuwbouw

Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor zowel nieuwbouw, als de transformatie van bestaande gebouwen. Transformatie van gebouwen stelt partijen in staat om met een relatief kortere doorlooptijd zorggeschikte woningen tot stand te brengen.

Er zijn meerdere woonvormen mogelijk: woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben, woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag en een woonvorm waar in elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft. De verwachting is dat mensen met een partner in de toekomst vaker zullen verhuizen naar een geclusterde woonvorm waar mensen met en zonder (zware) zorgvraag door elkaar wonen. Daardoor kunnen bewoners elkaar helpen en kunnen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.

Eisen aan zorggeschikte woningen

Corporaties en zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling worden verplicht om vooraf afspraken te maken met het zorgkantoor over het aantal Wlz-cliënten dat ze structureel willen huisvesten. Per project dient minimaal 30% van het aantal woningen toegewezen te worden aan Wlz-cliënten. De aanvragers moeten ook rekening houden met dementievriendelijk wonen. De subsidieregeling blijft tenminste beschikbaar tot 2027 en is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SmartCare: Hét congres over Slimmer thuis

Op 23 november 2023 vindt het SmartCare congres plaats. Een unieke crossover tussen Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg, VVT & Woningcorporaties, Gemeentelijke overheid! De plek voor uitwisseling van ervaringen met technologie. Tijdens deze dag zal er ingegaan worden op hoe we langer thuis kunnen wonen met technische en sociale innovatie. Schrijf je nu in en verzeker je van een plek.

Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.
Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024