Een virus sneller aanpakken door verzamelen en delen van data

Drie vragen aan Jeske Timmermans, Chapter Lead Personalised Healthcare

Jeske Timmermans is één van de sprekers tijdens het 4e Mobile Healthcare Innovation café over Personalised Healthcare op 4 juni! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

 

Roche focust zich in toenemende mate op Personalised Healthcare. Het personaliseren van zorg kan gezondheidswinst opleveren door een effectievere behandeling van het individu. Ook betekent het een doelmatiger inzetten van zorg en zorgcapaciteit, waardoor over- en onderhandeling wordt voorkomen. En belangrijk onderdeel van de Personalised Health Care strategie is het beter benutten van data en deze inzetten voor meer maatwerk in de zorg.  Kan deze manier van datagebruik en maatwerk ook een rol spelen in het COVID-19 crisis? Chapter Lead Jeske Timmermans is positief gestemd.

“Om gepersonaliseerde zorg te realiseren is het nuttig de juiste data te verzamelen en deze zoveel mogelijk te delen om door middel van Big Data te leren, ziektes beter te begrijpen en patronen te herkennen. Door COVID-19 lijkt het wel of meer mensen bereid zijn data en kennis wereldwijd te delen. De noodzaak wordt gevoeld om zoveel mogelijk te leren in korte tijd en het zou eeuwig zonde zijn als in Italië een ontdekking wordt gedaan en we daar in Nederland (of ergens anders) niet meteen van kunnen profiteren.”

 

Op welke wijze kan PHC waardevol zijn bij de aanpak van een pandemie zoals nu door het SARS-Cov-2 virus?

“De ambitie van gepersonaliseerde zorg is om ziekte op basis van kenmerken van het individu te voorkomen, te behandelen of kans op bijvoorbeeld een ernstig beloop van COVID-19 bij een individu te kunnen voorspellen. Bij dit zich snel verspreidende virus is het cruciaal om erachter te komen wat de onderliggende verschillen in besmette patiënten of mensen zijn.  Bij een deel van de mensen die besmet zijn met virus mensen verloopt de infectie met COVID-19 asymptomatisch of slechts met milde symptomen. Slechts een deel, een heel belangrijk deel echter, ervaart ernstige of zeer ernstige symptomen met soms overlijden als gevolg. Als we met behulp van Big Data en inzicht in mens en ziekte kunnen gaan voorspellen wie ‘at risk’ is voor een ernstig beloop, dan zouden we wellicht ook tot een meer gepersonaliseerde (en minder disruptieve) aanpak kunnen komen van de intelligente lock-down. Eigenlijk een beetje zoals we nu met kinderen gaan doen. Big data geeft de aanwijzing dat kinderen een ondergeschikte rol lijken te spelen in de besmetting en zelf nauwelijks risico lopen op een ernstige infectie, tenzij er duidelijk sprake is van onderliggend lijden. Wellicht zijn er ook genetische aspecten die gevoeligheid voor het virus kunnen verklaren en voorspellen naast de algemenere risicofactoren die we nu kennen zoals onderliggend lijden zoals een hogere leeftijd, diabetes of obesitas.”

Kunnen we bestaande technologie inzetten in de strijd tegen het virus?

“Jazeker en op sommige vlakken is daar ook al veel over te doen, denk bijvoorbeeld, naast de mogelijkheden die genetisch onderzoek biedt, aan het traceren waar een besmette patiënt is geweest door middel van GPS (geolocatie, telefoon). In Nederland spoorde de GGD, in het begin van de uitbraak in Nederland, met behulp van de patiënt zelf de mogelijke besmettingen op en reproduceert de patiënt zélf waar hij of zij de afgelopen periode is geweest vanaf de eerste klachten. In een aantal andere landen wordt een vorm van artificial intelligence ingezet voor het Corona virus en het traceren van route en contacten. Een belangrijke vraag daarbij is wel hoe de privacy gewaarborgd kan worden. Dat zijn lastige vraagstukken, maar technisch is het allemaal mogelijk. ”

Kan PHC een oplossing sneller dichterbij brengen?

“Waar we nu nog 10 tot 15 jaar ontwikkelen vóórdat een medicijn op de markt komt (lees hier waarom), willen we met het verzamelen en delen van real world data deze ontwikkelingstijd of onderzoeks-tijd terugdringen. Ook bij het zoeken naar vaccins voor een snel verspreidend virus als Corona is snelheid in ontwikkeling cruciaal. Als het Coronavirus ons iets kan leren, dan is het hoe belangrijk het is om in de zorgketen goed samen te werken. In de toekomst hoop je zo snel mogelijk wereldwijd data te verzamelen om zo gericht mogelijk besmetting te voorkomen of te beperken. Zonder de desastreuse maatregelen waarbij we maatschappelijk stil komen te liggen.”

Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024