Hoe gebruiken we technologie om de stap te maken naar menselijke, passende zorg?

Empathische en passende zorg wordt het uitgangspunt voor toekomstige zorg. Diederik Gommers wil dit vanuit zijn nieuwe functie als themalead voor “Human centered technology & AI for Health” in de convergentie bereiken door de inzet van data en technologie. Hiermee willen we ‘vrije’ tijd creëren voor meer werkplezier en direct patiëntencontact in de zorg. Hoe maken technische innovaties de zorg eenvoudiger, maar ook persoonlijker en hoe sluiten ze aan op de bestaande uitdagingen in de zorg?

Focus op technologie binnen passende zorg

Diederik Gommers vervult de rol van themalead binnen een convergentie van het Erasmus MS, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel van de convergentie is om technologische toepassingen te ontwikkelen die écht het verschil gaan maken. “We willen dat de zorg voor iedereen beschikbaar blijft met behoud van werkplezier op de werkvloer, dus technologie moet administratielast verminderen en aan de andere kant het overzicht en inzicht in patiënten vereenvoudigen. We ontwikkelen op die manier toepassingen waar echt behoefte aan is”, aldus Diederik.

Technologie is de toekomst van de zorg

Samenwerken om écht effectieve technologie te ontwikkelen is hard nodig met het oog op de toekomst. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met het integraal zorgakkoord niet voor niets gezegd dat we ons moeten voorbereiden op de toekomst. De zorgvraag neemt verder toe door de vergrijzing, waardoor het personeelstekort verder groeit. “Als we zo doorgaan, moet straks één op de vier mensen in het arbeidsproces in de zorg werken. Dat is onhaalbaar, zeker omdat uitstroom groeit doordat werkplezier op dit moment mist in de zorg. Alles staat in het teken van efficiëntie, hierdoor is er minder tijd voor een goed contact tussen zorgprofessional en patiënt. Terwijl dit juist vaak de reden is waarom mensen in de zorg werken. Het is mijn doel om technische, slimme innovaties te bedenken, die ten goede komen aan menselijke, passende zorg. Het werkplezier komt dan zeker terug”, aldus Diederik. Het belang hiervan wordt duidelijk geïllustreerd in het onderstaande voorbeeld:

Patiënten zijn in de loop der jaren steeds meer nummers geworden, door de extreme focus op efficiëntie. Een oud-operatieassistente heeft dat ook ervaren. Zij was tientallen jaren geleden operatieassistente, maar moest stoppen door haar thuissituatie. Een aantal jaar geleden keerde ze terug in de operatiekamer, maar merkte direct dat de sfeer was veranderd. Geen tijd voor een gesprek met patiënten of voor persoonlijke aandacht. Het persoonlijke contact was juist hetgeen waarvoor ze in de zorg was gaan werken. De terugkeer als operatieassistente was dan ook van korte duur, het werkplezier was compleet weg.

Samenwerken is cruciaal voor succes

Diederik: “ik wil het doel gezamenlijk bereiken door vanaf het begin samen te werken met dokters en verpleegkundigen, maar ook met data scientists en implementatiedeskundigen die helpen om digitale oplossingen op de werkvloer te krijgen. Steeds meer mensen willen een maatschappelijke bijdrage leveren, dus jonge mensen vinden is niet de uitdaging. De financiering is het probleem, er is geen geld om dingen uit te proberen, speelgeld”. Diederik heeft daarom de stichting Diederik Gommers IC opgericht. Geen persoonlijk gewin, maar puur om geld op te halen om innovatieprojecten uit te proberen in de praktijk in pilots en bij eventueel succes verder uit te rollen. Dit alles om de zorg echt te veranderen en daarmee beschikbaar te houden, ook in de toekomst.

Lever een bijdrage aan toekomstbestendige zorg

Het is belangrijk om bewustzijn te creëren over dit soort projecten, om zodoende mensen te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren”, zegt Diederik. “Evenementen als Data Driven Healthcare en Mobile Healthcare van SBO zijn daar fantastisch voor, omdat je coalities kunt smeden met zowel bedrijven als bezoekers”. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de passende zorg van de toekomst, of wil jij meer weten over de status van digitale gegevensuitwisseling in de zorg? Bezoek dan Data Driven Healthcare op 24 mei 2023 en Mobile Healthcare op 16 november!

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023