Personalised healthcare: een nieuw ecosysteem voor de zorg

De voorspelbaarheid bij een therapie voor de behandeling van de kanker is verre van optimaal. Voortschrijdende technologie kan dit mogelijk verbeteren. De oplossing ligt in personalised healthcare: de juiste behandeling voor de juiste patiënten op het juiste tijdstip. Met meer kennis van de individuele patiënt, zijn of haar behandeling en de uitkomsten daarvan en het koppelen van al die data – big data – kunnen we beter en sneller ontdekken wat de juiste behandeling voor de juiste patiënt is. Om de kracht van big data te ontsluiten moeten alle partijen in de zorg op een nieuwe manier samenwerken: een nieuw ecosysteem voor de zorg ontwikkelen.

Waarom dit belangrijk is:

  • Ieder mens is uniek: zijn of haar genetisch profiel, persoonskenmerken, levensstijl. Het genetisch profiel van een kanker is te vergelijken met een sneeuwvlok, er zijn er geen twee tumoren gelijk. Om te weten welke behandeling voor welke patiënt geschikt is, moeten we meer weten van de individuele tumor en het effect van behandeling monitoren. Er zijn meer dan 200 kankertypes met tot 1.2 miljoen mutaties die invloed hebben op het verloop van de ziekte. Voor een aantal van die mutaties zijn al specifieke geneesmiddelen ontwikkeld en worden heuse successen geboekt. Maar we zijn er nog lang niet.
  • Door geanonimiseerde data van patiënten aan elkaar te koppelen en daarvan te leren, kunnen we beter voorspellen welke behandeling wel en niet werkt. Hoe méér beschikbare gegevens, hoe beter onderzoekers kunnen inzoomen en patronen kunnen ontdekken. Evident is dat de traditionele gerandomiseerde klinische studies niet altijd meer voldoen; Het huidige systeem is toe aan vernieuwing: zorgpartijen moeten samenwerken om een nieuw ecosysteem in te richten.
  • Genomic profiling en big data gaan op den duur een integraal onderdeel van de patiëntenbehandeling uitmaken. Roche Foundation Medicine is gespecialiseerd in genomische profilering die de kracht van biologie en technologie combineert om kanker te decoderen en mogelijke behandelopties te koppelen aan het profiel van de tumor van een individuele patiënt. Deze methode van precisie gezondheidszorg biedt artsen inzicht hoe de kanker van elke persoon verschilt, op basis waarvan ze preciezere keuzes kunnen maken.
  • Om op individueel niveau gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken zijn medische data van de collectiviteit nodig. De data moeten voldoen aan standaarden om uitwisselbaar te zijn. Veiligheid en privacy moeten gewaarborgd zijn, met garanties tegen misbruik en patiënten moeten bereid zijn hun data (geanonimiseerd) beschikbaar te stellen. We moeten vele drempels slechten om een nieuw ecosysteem dichterbij te brengen. Roche zet in op personalised healthcare en werkt daarbij samen met zorgverleners in UMC’s, topklinische ziekenhuizen en andere kennispartners die graag deel uit willen maken van de voorhoede die werkt aan nieuwe duurzame zorg met behulp van genomic profiling en big data.

Drs. Jeske Timmermans-van Boxtel, Head Roche Foundation Medicine Netherlands, Roche Nederland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023