Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg als dat nodig is, zijn meer woningen nodig. Veel ouderen wonen in een woning die niet goed bij hun levensfase past. Doorstromen naar een andere woning, verbetert de mogelijkheden voor goede zorg, als dat nodig is, […]

Digitale ontwikkelingen voor de preventie van dementie

“Idealiter worden mensen gezond en gelukkig oud in hun eigen woonomgeving. De verwachting is dat er in 2040 1,8 miljoen alleenstaande senioren en 580.000 mensen met dementie zijn in Nederland. Het vraagstuk wordt dus steeds groter”, zegt Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategie en Business Development van Zilveren Kruis. Dit vraagt om levensloopbestendige woonvormen of zelfs […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023