Efficiënter werken en meer bewegingsvrijheid

De specialisten van Nij Smellinghe hebben een app – HiX Mobile Specialist – waarmee zij belangrijke informatie en registratiemogelijkheden altijd en overal kunnen gebruiken. Hierdoor werken zij efficiënter en krijgen zij meer bewegingsvrijheid, binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. De app voorziet de specialisten van directe inzage in het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Daarnaast schrijven zij vanuit de […]

Echte zorg, echte mensen, ondersteund door behulpzame IT.

Deze workshop gaat met jullie op zoek naar de WHY van de zorg IT. En vervolgens het HOE dan. Waarom hebben we interoperabiliteit nodig voor echte netwerkzorg? Antwoorden en dialoog over uitwisselingsvraagstukken. Wat heb jij aan IT? Wat is de vertaling van Medmij, PGO, VIPP, Nictiz vijf lagen model naar de echte zorg aan het […]

rhythm, partner van het Mobile Healthcare congres

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis “Zorgverlening vraagt om slim zijn in wat je doet en hoe je het doet.” Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt om zowel voortgaande innovatie op medische- en zorginhoudelijke aspecten als op continue verbetering van processen. Met de continue ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening ontstaat er een […]

Health~Holland, partner van het Mobile Healthcare congres

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) maakt zich als coördinator van de uitvoering samen met publieke en private partijen hard voor de economische kansen van het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Dit doet de coalitie aan de hand van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van […]

Ortec, partner van het Mobile Healthcare congres

Integraal capaciteitsmanagement: succes door slimmer organiseren De zorg in Nederland stond de afgelopen decennia al onder druk door de vergrijzing, een tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vraag. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het schaarse zorgpersoneel al op de toppen van zijn tenen loopt. Om de druk op de zorgsector te verminderen […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023