Waarom is een goede anamnese onmisbaar voor het succes van voorspellende AI?

Volgens de voorspellingen van de Sociaal Economische Raad werkt een op de vier mensen in 2040 in Nederland in de zorg. Dat gaat niet; als we niet veranderen, stevenen we rechtstreeks op een zorginfarct af. Gelukkig zijn er veel initiatieven om dit infarct te voorkomen.

Een eerste stap naar een mogelijke oplossing is door slimme dataverzameling, analyse en beslisondersteuning het zorgproces efficiënter in te richten voor zowel patiënt als arts. ConsultAssistent is een tool die dit combineert. Hoe werk het en wat zijn de voordelen? Niels Sprangers, productmanager, en prof. dr. Henk Blom, KNO-arts en mede-eigenaar van ConsultAssistent, vertellen meer.

Voorspellen op basis van patiëntkenmerken

Henk: “20 Jaar geleden ontstond een nieuwe behandeling voor kinderen met middenoorproblemen: het laseren van het trommelvlies. Dit is een behandeling die niet onder narcose plaatsvindt en waar geen wachttijd voor is. Dit in tegenstelling tot de bestaande behandeling: het plaatsen van een buisje in het trommelvlies waarbij wel narcose nodig is. Soms is het echter alsnog nodig om een buisje te plaatsen. Deze situatie heeft mij aan het denken gezet: is het mogelijk om direct de juiste behandeling te voorspellen aan de hand van patiëntkenmerken?”

Dat bleek aardig goed te kunnen. Je ziet nu dat als je de patiënt, voordat deze bij de dokter komt, uitvraagt waarvoor ze komen en wat ze verwachten, je al veel kunt voorspellen, zoals diagnose, prognose en behandeling. We gebruiken zo data om de patiënt optimaal te behandelen en de zorg zo effectief mogelijk te maken. Tegenwoordig gebeurt dit niet alleen binnen de KNO, maar ook bij andere vakgroepen”.

Dataverzameling en -kwaliteit

ConsultAssistent is een webapplicatie voor digitale anamnese en follow-up waarmee een groot deel van de anamnese voorafgaand aan het consult door de patiënt zelf gedaan wordt. Patiënten worden door EPD integraties volledig automatisch uitgenodigd. De resultaten komen automatisch in het EPD terug, in het Nexus EPD binnenkort ook op veldniveau. De set met vragen – die inmiddels uit duizenden vragen bestaat – is zorgvuldig samengesteld door medisch specialisten en over de jaren iteratief verbeterd.

Henk: “Een KNO-arts krijgt met ongeveer 32 verschillende hoofdklachten te maken. Je moet bij al die klachten de juiste vragen stellen en een logische volgorde bepalen. Uiteindelijk krijg je een set vragen waar artsen het over eens zijn en die inzetbaar is in meerdere ziekenhuizen. Door met deze set bij verschillende ziekenhuizen dezelfde anamnese gegevens te verzamelen, krijg je veel nuttige data. De datakwaliteit is zelfs zo goed; ConsultAssistent voorspelt de DBC diagnose vaker correct dan dokteren zelf”.

Niels: “In een recente test voorspelde het algoritme op deze anamnese data 47 van de 50 keer de juist DBC diagnose. Achteraf bleek deze voorspelling bij vier patiënten correcter dan wat de dokter initieel geregistreerd had”.

Belangrijke voordelen van anamnese voorafgaand aan een doktersbezoek

Tijdens een doktersbezoek is er niet altijd tijd om alle vragen te stellen die een arts zou moeten stellen. Door de patiënt deze vragen voorafgaand aan het bezoek te stellen, is die tijd er wel. Belangrijke info wordt hierdoor beter meegenomen. Je wint daarnaast tijd tijdens het daadwerkelijke consult, omdat bepaalde standaardzaken, zoals medische historie, al bekend zijn en vaak ook vollediger uitgevraagd worden. Met deze informatie kan je voorspellen wat er tijdens een ziekenhuisbezoek moet gebeuren én of het bezoek überhaupt nodig is. Dat scheelt tijd voor iedereen, ook in het logistieke proces”, somt Henk op.

Zorgen over de menselijke maat

We gaan op een zorginfarct af: nu werkt al 1 op de 7 mensen in de zorg,  in de nabije toekomst wordt dat nog meer. Dat gaat niet. We moeten de tijd van artsen en ander zorgpersoneel dan ook zo effectief mogelijk benutten. We slaan een grote slag met de digitalisering en de standaardisering van de data”, voorspelt Henk.

Hierbij verliezen we de menselijke maat echter niet uit het oog. Sterker nog: gesprekken tussen arts en patiënt zijn door ConsultAssistent van een veel hoger niveau. Je hebt beter inzicht in de zorgvraag en de context van de patiënt, en je hoeft de standaardvragen niet te behandelen. Dat is prettig voor arts en patiënt. Zo houd je meer tijd over voor de kern van de vraag en voer je een diepgaander gesprek met de patiënt. Dat bevestigen mijn collega’s en patiënten ook”.

Ontdek de kracht van slimme dataverzameling

Data Driven Healthcare 2024

Niels: “Dankzij slimme dataverzameling en AI kunnen we prachtige analyses doen. De mogelijkheid om de diagnose, de juiste onderzoeken en behandeling en de prognose te voorspellen, gaat echt een verschil maken. Zo kunnen we veel meer first time right doen en processen effectiever inrichten. Met de data die ConsultAssistent verzamelt en het voorspelmodel dat we ontwikkelen kunnen we naast de DBC diagnose nu ook al voorspellen of bepaalde vervolgonderzoeken, zoals een MRI-scan, nodig zijn. Deze kan dan op dezelfde dag als andere afspraken ingepland worden, of zo kan juist een onnodig MRI onderzoek voorkomen worden. Dat is efficiënt en prettig voor patiënten”.

Wil je meer weten over de kracht van slimme dataverzameling en –analyse? Kom dan naar het Data Driven Healthcare Congres op 13 juni 2024. ConsultAssistent gaat tijdens hun sessie hier verder op in en delen praktische voorbeelden en huidige resultaten.

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024