Asterisque als eerste DVZA MedMij-gecertificeerd

Zeven leveranciers van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn inmiddels door MedMij gecertificeerd. Dat is echter maar één kant van de medaille: de kant van de patiënt. Want ook aan de kant van de zorginstellingen moeten de gegevens op een eenduidige en veilige manier worden ontsloten. Tot nu toe is daartoe slechts één ‘Dienstverlener Zorgaanbieder’ (DVZA) gecertificeerd: Asterisque. Hoe slaagde deze rijzende speler erin deze klus als eerste te klaren?

Oprichter-eigenaar Marcel Collombon van Asterisque rolde vanuit zijn rol als zorgaanbieder de ICT in. Hoe verliep die merkwaardige stap?

“Zeventien jaar ervaring heb ik als zorgondernemer en ik ben vooral actief in de ketenzorg. Ik had – en heb – vier bedrijven: een revalidatiecentrum, een GGZ-instelling, een instelling voor eerstelijns zorg en een re-integratiebedrijf. Patiënten die revalideren hebben soms ook behoefte aan geestelijke gezondheidszorg of een paramedicus. Dat vraagt om uitwisseling van gegevens, maar dat ging niet. De ICT bood me totaal niet waar ik als zorgondernemer behoefte aan had. Heel frustrerend.”

Wat heb je toen gedaan?

“Ik heb de structuur van het systeem zelf ontworpen. Ik wist wat ik functioneel nodig had, maar ik ben geen ICT’er. Daarom nam ik in 2010 een programmeur in de  arm. Die heeft de eerste versie van Asterisque gebouwd, aanvankelijk alleen voor mijn eigen bedrijven. Gaandeweg zag ik de potentie van ons idee in. Toen heb ik het samen met mijn broer, een echte IT’er, en Kees van Oostveen, een software engineer, uitgebouwd tot het EPD-systeem Asterisque. We hebben inmiddels zo’n vijftig klanten in Nederland en bieden werk aan 35 mensen.”

Wat doet jullie systeem precies?

“Onze software registreert en ondersteunt het zorgproces op een lenige manier, dus op een manier die zich voegt naar het zorgproces. Zorgpartijen zijn vrijwel continu bezig hun zorgproces te verbeteren en te veranderen. Oude ICT-systemen kunnen die veranderingen niet bijhouden. Die zijn star en bewegen niet mee. Aanpassingen kosten daardoor veel tijd en geld. Ons pakket is echt gebouwd rond het zorgproces van nu. Het borgt de effectiviteit en de kwaliteit, ondersteunt het zorgproces, laat zien wat medewerkers hebben gedaan en stelt gebruikers in staat gegevens te delen met de patiënt en met andere zorgaanbieders.”

Dat klinkt mooi: ‘gebouwd rond het zorgproces’. Wat betekent het concreet?

“Wij hebben zelf medici en artsen in dienst. Ze denken mee over functionaliteiten waarmee ze nog betere zorg kunnen leveren. Dat levert een hele trits aan wensen op. Een voorbeeld? Stel, je werkt als een multidisciplinair team aan een patiënt en een verpleegkundige heeft iets belangrijks bij die patiënt waargenomen. Iets wat de anderen is ontgaan. Als de arts zijn dag begint, wil hij die melding meteen zien. Bij ons is dat eenvoudig. De arts kan namelijk op zijn dashboard een lijst maken van prioriteitsmeldingen. Zo ziet hij meteen de zaken die als eerste om zijn aandacht vragen.”

Hoe zit het met de flexibiliteit van jullie systeem?

“Die is groot. Neem opnieuw dat dashboard. Bij andere leveranciers ligt het scherm vast; je kunt dat niet zelf indelen. Bij ons wel. Artsen kunnen het naar wens inrichten. En waarom? Omdat de ene orthopeed het liefst begint met de casus te bestuderen, terwijl zijn collega liever eerst de MRI- foto’s bekijkt. Die flexibiliteit maakt ook een eind aan alle discussies over systeemeisen, want de een wil dit en de ander dat. Bij Asterisque hoef je niet te kiezen; je krijgt het allemaal. En ondertussen ziet het systeem erop toe dat alle benodigde stappen worden gezet en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is.”

Dominante DVZA’s zijn nog niet zover als jullie. Hoe kan het dat jullie als eerste DVZA door MedMij zijn gecertificeerd?

“Omdat de dominante DVZA’s werken met oude systeemstructuren die niet gebouwd zijn op de manier waarop de zorg tegenwoordig is ingericht. Het zijn lappendekens die eindeloos zijn versteld. Hun architectuur past niet meer, terwijl onze architectuur helemaal ontworpen is op de zorg van nu. Je ziet het ook aan de servers die ze nodig hebben. Het pakket van een grote DVZA is zo zwaar dat zij op iedere pakweg acht ziekenhuismedewerkers één server nodig hebben. Moet je nagaan hoeveel servers je nodig hebt als er 1.500 mensen in een ziekenhuis werken…! Bij ons systeem bedient één server makkelijk zeventig ziekenhuismedewerkers. Dat zit hem puur in de ‘achterkant’: nieuwere architectuur, efficiëntere inrichting van de database en een slimmere manier van gegevens opvragen.”

Grote DVZA’s hebben volop geld voor R&D. Toch hebben ze een behoorlijke achterstand, zeg je. Hoeveel?

“Minstens vijf jaar. Dat zit hem niet in de koppeling om gegevens te kunnen uitwisselen; die kunnen ze wel in een jaar leveren. Ze hebben echter geen flexibiliteit in hun EPD. Hun architectuur en techniek stammen uit de jaren tachtig. Aanpassingen aanbrengen is net zoiets als een specifiek boek zoeken in een enorme universiteitsbibliotheek. Dat kost veel tijd. Daarom is het zo duur. Bij ons is het bij wijze van spreken een druk op de knop.”

Wanneer zal de volgende DVZA gecertificeerd zijn?

“Ik verwacht in het voorjaar van 2020. Hoe sneller hoe liever, wat mij betreft, want je kunt pas gegevens gaan uitwisselen als alle partijen zijn aangesloten. Nu kan ik alleen gegevens uitwisselen tussen mijn eigen vijftig klanten.”

De MedMij-certificering van Asterisque heeft veel publiciteit gekregen. Wat heb je daarvan gemerkt?

“We krijgen momenteel veel vragen van geïnteresseerde zorgaanbieders. Met name ziekenhuizen lopen er tegenaan dat hun bestaande leverancier bepaald niet staat te trappelen om een open systeem te leveren. Kijk voor de aardigheid eens de uitzending van De Monitor van 8 september. Grote ICT-leveranciers vragen voor iedere aanpassing veel geld en houden bovendien de uitwisseling van patiëntgegevens tegen. In plaats van goede patiëntenzorg te faciliteren – wat hun kerntaak zou moeten zijn – staan ze die in de weg. Er zijn geen technische belemmeringen om gegevens eenduidig en veilig uit te wisselen.”

Stel dat de orders voor Asterisque straks binnenstromen. Kunnen jullie dat handelen?

“Ja, dat kunnen we. We hebben al op deze ontwikkeling voorgesorteerd. We werken samen met partnerorganisaties waardoor we – als dat wenselijk is – snel kunnen opschalen naar meer dan honderd mensen. We hebben overigens al een specialistisch ziekenhuis als klant, het Boerhaave Ziekenhuis in Amsterdam. Ik verwacht begin volgend jaar het eerste regionale ziekenhuis als klant te mogen begroeten.”

Kortom: alle seinen staan op groen?

“Wat ons betreft wel. We leveren een flexibel en toekomstbestendig systeem tegen beduidend lagere kosten dan de concurrentie. Met ons systeem kunnen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties de kwaliteit van hun zorg verbeteren tegen lagere kosten. Zal ik het nog een keer herhalen? Betere zorg tegen lagere kosten. We hebben bewezen dat we dat kunnen. We gaan voor het vertrouwen van de Raden van Bestuur van de grote ziekenhuizen met een ‘proof of concept’. The proof of the pudding is in the eating.”

En als ze met Asterisque in zee gaan?

“Dan neemt de kwaliteit van zorg exponentieel toe. Deze instellingen kunnen dan rekenen op inzicht in hun proces, werkwijze en stuurinformatie. Met het EPD van Asterisque bespaar je geld, terwijl je zorg veel beter wordt. In de eerste helft van 2020 lanceren we Asterisque 4.0 in een nieuw jasje.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024