Data-uitwisseling in de zorg

De databeschikbaarheid, interoperabiliteit en informatie-uitwisseling zijn hot topics in de zorg. Enovation houdt zich al ruim 40 jaar bezig met digitale uitwisseling van medische gegevens. Zij dragen hiermee bij aan betere netwerkzorg en digitale zorg door zorgorganisaties, zorgprofessionals en patiënten te verbinden. Johan Vos, CPO bij Enovation, vertelt meer over digitale zorg en samenwerking.

Data-uitwisseling door de jaren heen

Johan: “Artsen werkten twintig tot dertig jaar geleden nog niet met een elektronisch dossier, maar met een kaartenbak. Wij bedachten de elektronische berichtendienst, die de tijd ver vooruit was. De introductie van informatiesystemen bij huisartsen en ziekenhuizen maakten de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling steeds groter. Met als resultaat nu bijna 200 miljoen verstuurde berichten door 26.000 aangesloten zorgorganisaties.”

De patiënt centraal stellen

Enovation biedt een platform dat zorgverleners ondersteunt bij samenwerking met collega zorgverleners als ook het bieden van digitale zorg aan patiënt, cliënt en burger.. De patiënt en zijn of haar mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het zorgnetwerk. Het Enovation Platfom maakt dit bijvoorbeeld mogelijk met functionaliteiten zoals digitale spreekkamers en chats tussen zorgverlener en cliënt/patiënt. Een ander voorbeeld is een uitgebreid patiëntportaal, waarmee de patiënt journey van A tot Z op een moderne en gebruiksvriendelijke manier overgebracht wordt. Dit is een belangrijke pijler in de digitale zorg, die veel verder gaat dan enkel een kijkdoos op medische gegevens.

Regionale samenwerking

Een ziekenhuis kan zorg op afstand niet constant vanuit de eigen poli organiseren. Dit zelfde geldt voor een huisarts en de thuiszorg. “Ik denk dat zorg op afstand en het coördineren van zorg veel meer naar een regionaal model gaat, waarin burgers/patiënten hun zorgvraag stellen. Je komt dan in een triage bij de zorg die aansluit bij de hybride zorg die gewenst is in Nederland. Hiervoor is inzage in actueel medicatie overzicht, medische gegevens en beschikbare capaciteit bij een medisch service center nodig via zorginfrastructuren. Je moet je dan bezighouden met de vraag: hoe ga je dit vanuit de bestaande situatie goed met elkaar organiseren en implementeren om zo de IZA doelstellingen te behalen voor jouw regio.Daar denken wij graag bij mee en kunnen met het Enovation Platform hier de juiste invulling aan geven”, aldus Johan.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Enovation Group was aanwezig tijdens het Data Driven Healthcare congres op 24 mei 2023. Wil jij op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen omtrent data-uitwisseling in toekomstbestendige zorg? Kom dan naar het Mobile Healthcare congres op 16 november 2023 of bekijk ons platform voor een overzicht van onze congressen binnen de gezondheidszorg!

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023