‘Over vijf jaar zijn we blij van robots’

Het liefst zouden we technologische innovaties massaal omarmen. Toch staat niet iedereen te popelen. Zo vragen veel mensen zich af hoe het zit met hun data. Kan iedereen die inzien? Alle reden voor een stevig gesprek tussen presentator Sabine Uitslag en enkele experts uit de zorg. Hans Bossink is van SmartQare, een Nederlandse startup die […]

Autonome zelfontwikkeling als sleutelwoord

Tientallen jaren werd de Nederlandse zorg georganiseerd volgens de gemene deler. Maar wat gemiddeld genomen de beste zorg is voor 17 miljoen Nederlanders hoeft niet de beste zorg te zijn voor een oudere hulpbehoevende. Integendeel: die wil misschien helemaal geen chemokuur die zijn leven drie maanden verlengt maar met flink verlies van kwaliteit van leven. […]

Integraal capaciteitsmanagement: slimmer organiseren is de sleutel tot succes

De zorg in Nederland stond de afgelopen decennia al onder druk door de vergrijzing, een tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vraag. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het schaarse zorgpersoneel al op de toppen van zijn tenen loopt. Om de druk op de zorgsector te verminderen zullen we de activiteiten die vanuit […]

Slimme zorg voor morgen? Nú samenwerken

De piek van de coronacrisis ligt – hopelijk – achter ons. Wat hebben we ervan geleerd? Allereerst: voor goede zorg is samenwerking onontbeerlijk maar ook lastig te realiseren. Ten tweede: als het moet, kunnen we in korte tijd veel vooruitgang boeken. Hoe nu verder? Wat houden we vast en wat gaan we doorontwikkelen? Presentator Eva […]

Netwerkzorg van grote waarde voor de patiënt

In het verbeteren van de gezondheidszorg speelt het verbeteren van de informatieuitwisseling en samenwerking tussen alle betrokkenen een belangrijke rol. In de huidige praktijk ligt de kennis over een patiënt nog teveel verspreid. Virtual connected care, dat zich sinds corona in een stroomversnelling bevindt, is in dat opzicht een enorme stap vooruit. Zorg via een […]

‘Zie mobile healthcare niet als een project, maar als een veranderproces’

Technologie vormt zelden een langdurige bottleneck. Wat vandaag nog een droom is, is morgen werkelijkheid. Organisatieadviseur Wouter ten Have: ‘Niet de technologie maar de mensen bepalen of je veranderingsproces een succes wordt.’ Waar ligt jouw expertise en hoe vertaal je dit naar de zorgsector? ‘Ik heb kennis van organisaties, niet specifiek van de zorgsector. Je […]

Echte zorg, echte mensen, ondersteund door behulpzame IT

Op 17 november 2021 zal spreker Jochem van Hal tijdens het Mobile Healthcare met jullie op zoek gaan naar de WHY van de zorg IT. En vervolgens het HOE dan. Waarom hebben we interoperabiliteit nodig voor echte netwerkzorg? Antwoorden en dialoog over uitwisselingsvraagstukken. Wat heb jij aan IT? Wat is de vertaling van Medmij, PGO, […]

Mobile Healthcare website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023